VRUĆE LJETO Drž’ se, Laki

Piše: Midhat Dedić

 

To da je Bojovnik Asim Kamber Laki  ” popucao po svim šavovima” osim ovdašnjih ljudi, ukazuju mnogo jasnije  njegovi posljednji tekstovi.

U jedinom mediju gdje može objavljivati, na svom blogu,  informativnoj prelivnoj i vodopropusnoj trokomornoj  septičkoj jami  do vrha punoj uobičajenog kanalizacionog sadržaja , Laki je postao neslužbeni advokat nekolicine policijskih službenika protiv kojih se vode disciplinski postupci.

Sažeta istina o  strahovima Asima Kambera u tri rečenice izgleda ovako:

Političku kontrolu koju je godinama nastojao održavati  nad krajiškim  “policijskim sektorom”, kao zalog svoje lične sigurnosti, a djelimično izgubio neplaniranim padom  SDA policijskog komesara Rame Brkića ( afera “Kastel” , uhapšen, osuđen na 11 godina, bježao, pa ponovo ulovljen, sada robija ) i  odbijanjem  aktuelnog komesara Muje Koričića da bude njegov ” digitalni policajac”  Laki je definitivno sahranio opskurnim političko- obavještajno- parapolicijskim  metodama sprečavanja  obnove mandata komesaru Koričiću. Pad Rošićeve vlade i jad i bijeda od silnih pokušaja SDA da smijeni Vladu Mustafe Ružnića, dodatno su urušile Lakija i njegove “saborce”. 

To je, valjda, svima jasno.

Laki je priznao da je “humanistički” podržavao Koričića u vrijeme kada se očigledno nadao da će “igrati po notnim partiturama” koje mu je Laki pisao.

No, “bezobrazni” Mujo ga iznevjerio.

U tim “lakim notama” Lakijevog političkog pritiskanja bila je npr.i “molba”  za napredovanjem u službi Kamberu “dragih” policijskih službenika iz Sanskog Mosta, da im ne pravimo lošu reklamu  kakvu je Laki napravio svojim aktuelnim “branjenicima”

Lakijevo tekstualno tumaranje i krokodilske suze za sudbinama policajaca djeluje loše na psihu ovog čitaoca.

Sa naštancanim  materijalima sa disciplinskih postupaka policajcima  Laki uobličava novu metodu za rušenje komesara.

On ” ugroženim” policajcima sada dođe kao  miješana salata lokalnog Leha Valense i Ante Nobila, uz javnu  ispriku što jednog nobelovca i uglednog advokata dovodim u  bilo kakvu galaktičku vezu sa Bojovnikom.

Lakijeva “pomoć” policajcima npr. ogleda se u činjenici da je policijskom istražitelju Mirhadu Abdijanoviću  slanjem sanskog općinskog snimatelja “svega i svačega”   na disciplinsku komisiju u sjedište MUP USK , pored postojećih, “spakovao” novu disciplinsku prijavu. Abdijanović je nasjeo  na danajsku  pomoć i  kao dežurno rukovodno lice zloupotrebio svoju poziciju.

Asim Kamber je od ovog policijskog službenika svojim dosadašnjim “odbranama”  načinio karikaturu i izložio ga,  neprihvatljivom komuniciranju” sa javnošću preko  privatnog “portparola” koji djeluje van zakonskog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova USK  i  upinje se  da  svojim paraliingvističkim metodama spasi “dobrog vojnika ” Mirhada od “zlog vuka” Muje.

Zamislite  slijedeću nemoguću situaciju- da u svakom od 10 kantona po jedan nadobudni političar slične mentalne građe kao Asim Kamber, lično, preko blogova, i ko zna na koje načine još “spašava”  policajce   kao dio  svog političkog programa.

Naravno, nema takav slučaj nigdje osim, pogodite gdje.

I ko je “ovlastio ” Lakija za ovu “avangardnu” djelatnost?

Niko- on sam.

Kada u zbrdozdolisanom uratku  objavljuje  ” uštrojene”   faksimile o nagrađivanju za rad istražitelja Abdijanovića, Laki od “glupih” čitalaca krije da je Abdijanovićev nadređeni u vrijeme nagrađivanja bio  uhapšeni i osuđeni policijski komesar i robijaš Ramo Brkić.

Laki  nam npr. ne otkriva,  “lopov mali”, da je Abdijanović 2017.godine disciplinski kažnjen zbog nečasne uloge u tužilačko-policijskoj aferi “Registrator”, ali bolje za Abdijanovića da ne otvaramo ovu temu.

Ili o višegodišnjem korištenju  službenog vozila , priča se, punih pet godina, koju mu je  dodijelio bivši komesar Brkić, Medulinu etc.etc…

U trivijalnom štivu  kao  jezivom dokazu vlastitog političkog i moralnog posrnuća  za šta je najzaslužni njegov misaoni aparat, Laki se dotakao i nove “prijetnje”  tužbom za klevetu.Bulazni o  nečemu  iz “njegove”  afere “Šume”,a moj odgovor je- pih.

Zaključimo još jednom na kraju-metaforički, Laki  je postao predmet brige Države, kada se njegova medijska septička jama napunila do vrha i prelila na policajce,  tužioce i sudije u Krajini.

Razlika između mene i njega je npr. u slijedećem-dok on piše tužbe za klevetu jer sam u tekstovima razotkrio njegovu lažnu veličinu i  jad i bijedu njegovog političkog djelovanja pa i  nemorala (spreman je  i rukopis radnog naslova “Asim Kamber, salto morale “) , njemu piše  Država.

Naime, najmanje dvije istrage, jedna  na kantonalnom, a druga na državnom nivou , u završnim su fazama. 

I što je najzanimljivije, nijedna  nema veze  sa Mujom!?

Sad, da li prije ili poslije Bajrama, ne znam.

Nisam prorok.