SLUČAJ DIPLOME MAHMUTA JUKIĆA Provjera pokazala da bivši direktor KUIP-a u radnom dosjeu umjesto originalne diplome ima neku potvrdu iz 1990.godine?!

 

Da li bivši , u više navrata direktor  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona (KUIP)  Mahmut Jukić ima validnu univerzitetsku diplomu? Da li ima  ikakvu diplomu?

Ovo pitanje aktuelizirano je zaključkom Vlade USK o provjerama diploma u javnim preduzećima, ustanovama i  institucijama Kantona  nakon objelodanjivanja afera »Diploma«  ( Šemsudin  Habibović , Multlingua«i » »Vita plus , Admir Hadžpašić & drugi). Preispitivanjem ispravnosti diploma srednjih, viših i visokih škola otkriveno je, mimo rada nadležnih tužilaca, veliki broj lica sa lažnim diplomama, kako u javnim preduzećima, policijskim upravama, tako i u pravosudnim institucijama.

Provjere po službenoj dužnosti

Pitanje ispravnosti  diplome vječitog direktora KUIP-a  ima posebnu težinu jer se radi o rukovodećem funkcioneru SDA koji svojom funkcijom godinama prati uspone i padove stranke.

Jukićeva (sporna ?) diploma dobija na dodatnom značaju, jer  je Jukić najvjerovatnije kandidat SDA za načelnika općine Bosanski Petrovac na predstojećim izborima krajem 2020.godine. Vremenska  i stranačka koincidencija sa sumnjivim diplomama direktora  Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmana Mehmedagića, Bakirovog miljenika, i Petrovčanina Mahmuta Jukića stvar je puke slučajnosti i  sudbine.

Informacija o osnovama sumnje u validnost  diplome diplomiranog inžinjera mašinstva  Mahmuta Jukića nije »top secret« tajna, otkako je direktor KUIP USK Šerif Kosatica po službenoj dužnosti napravio uvid u dosjee svih zaposlenika  i upoznao nadležno kantonalno ministarstvo i ministre.

Uz to, daljnih provjera  se prihvatilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova  (MUP) USK.

Afera sa nepostojanjem originalne diplome u svom dosjeu najmanje je trebala Mahmutu Jukiću koji se voljom stranačke mašinerije SDA u Bosanskom Petrovcu  skoro pa ustoličio kao kandidat za načelnika općine.

Potvrda umjesto diplome?

Prema nezvaničnim, ali prilično pouzdanim informacijama, u dosjeu kantonalnog inspektora Mahmuta Jukića nalazi se potvrda iz 1990. godine o upisu   na treću ili četvrtu godinu Mašinskog fakulteta Univerziteta »Đuro Pucar Stari« iz Banje Luke.

U jugoslovensko, vrijeme SFRJ-a,  tri bihaćke više škole Mašinska, Tekstilna i Ekonomska bile su »isturene filijale« u Bihaću banjalučkog  univerziteta, a na Višoj mašinskoj tada je, izgleda, studirao mladi Mahmut Jukić.

Kao nepoznatog mladića koji je došao iz Bosanskog  Petrovca, Bišćani ga više pamte kao  dobrog konobara  u kafani »Ruža«  koju je, kako smo čuli, držao njegov rođak.

S druge strane, u Bosanskom Petrovcu niko vam ne može ništa reći o Jukićevim studentskim drugovima, studiranju i diplomi  koja ako  ništa služi da se barem urami na zidu roditeljske kuće.

Navodno, provjerom matične evidencije u Banjoj Luci  pod imenom Mahmut Jukić nema diplomca Mašinskog fakulteta. Policija vrši dalje provjere da li postoji autentična diploma ovog kantonalnog inspektora koji nakon rata u KUIP-u radi  kao  inspektor sa visokom stručnom spremom. No, ostaje enigma kako su se preko stranačkih centrala retuširale biografije i stručne spreme  »uglednih« funkcionera koji su sa sumnjivim potvrdama umjesto diploma dobijali rukovodeća mjesta u kantonalnoj hijerarhiji. Da li je i Mahmut Jukić jedan od njih?

Direktor Mahmut na Kamberov “pogon”

Da li su oni koji su gurali Jukića na direktorske pozicije znali »tajnu« njegove, za sada, nepostojeće diplome koju on punih 30 godina nije nigdje prikazao ili pokazao? Da li je  »siroti« Mahmut Jukić, zbog te »tajne« bio prinuđen da stranačke funkcionere sluša i ugađa njihovim nezakonitim, nečasnim i selektivnim željama i interesima? O tome je prije godinu dana , u julu prošle godine na stranicama našeg portala svjedočio Muhamed Zekotić, bivši bliski suradnik federalnog zastupnika Asima Kambera, u javnosti poznatijeg kao Bojovnik.

»Asim me poveo  u Bosanski Petrovac gdje smo se sastali sa Jukićem u jednom ugostiteljskom objektu. On je od Jukića tražio stalne inspekcijske nadzore kako  bi Kurbegoviće  ( Sefer i Mirza Kurbegović, otac i sin)  dozvao pameti”. Sjećam se jedne Kamberove rečenice koja mi se sve do danas urezala u pamćenje “ Mahmute, neću  da   Sefer  drži noćni klub u gradu, nego  da tu  samo prodaje bozu i sladoled”. Jukić je  pripremio inspektore za  noćnu inspekciju, a  ja sam tada od Asima dobio zadatak da pratim  rad inspektora i ponašanje u lokalu pred dolazak inspekcije. Kako  je inspekcija vršena u kasnim noćnim satima, zatražena je asistencija sanske policije. Međutim, neko  je iz policije  odmah dojavio Kurbegovićima za  inspekcijsku “raciju”  i  ovaj “prepad” je propao«, izjavio je tada Zekotić.

Na ovu njegovu izjavu nije reagirao ni Kamber ni Jukić, iz čega bi se dalo zaključiti da se radi o istini.