Izetbegović ucijenila Škrijelja: Nema nastave dok KCUS ne dobije status univerzitetske bolnice

Nakon što je Klinički centar u Sarajevu praktično izgubio status univerzitetske bolnice, o čemu je Raport pisao, u Sarajevu je jučer održan sastanak predstavnika KCUS-a i studenata fakulteta Medicinske grupacije.

Njemu je prethodio sastanak kolegija KCUS-a na kojem je, kako saznaje Raport, donesen zaključak da ova zdravstvena ustanova neće provoditi nastavu za studente fakulteta Medicinske grupacije sve dok iz Rektorata Univerziteta iz Sarajeva ne dobiju rješenje o statusu univerzitetske bolnice, čime je praktično ucijenjen rektor Rifat Škrijelj.

Nastavna baza

Sastanku sa predstavnicima Studentskog parlamenta, Fakulteta zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta i Stomatološkog fakulteta sa klinikama, nazočili su direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović, direktorica Discipline za nauku i nastavku KCUS-a Enra Suljić, direktorica Internističkih disciplina Senija Rašić, vršilac dužnosti šefa OJ Klinika za urologiju Dželaludin Junuzović i advokat KCUS-a Hakija Kurtović.

Kurtović je, kako nam je potvrđeno, kazao da „rektor UNSA-e mora donijeti rješenje prema kojem je KCUS univerzitetska bolnica“, pozivajući se na Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Međutim, zakon dozvoljava da zdravstvena ustanova bude nastavna baza, iako nema status univerzitetske bolnice.

Naime, prema Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, KCUS je nastavna baza i nastavno osoblje s KCUS-a koje drži nastavu studentima Medicinske grupacije ima dodatak na plaću od 40 posto. Taj dodatak na plaću imaju na ime nastave koju izvode za sve fakultete Medicinske grupacije.

Ipak, prema našim informacija, direktorica Izetbegović je optužila rektora Škrijelja za situaciju u kojoj se našao KCUS, odnosno zbog toga što nije potpisan ugovor o izvođenju nastave između KCUS-a i UNSA-e. Izetbegović je kazala da je je ovoj ustanovi dostavljen samo draft ugovora, koji ne sadrži finansijske okvire. Taj ugovor je pravni osnov koji proizilazi iz Zakona o viskom obrazovanju KS, a KCUS je, prema tom zakonu, nastavna baza za fakultete medicinske grupacije.

U cilju definiranja i potpisivanja ugovora ranije je formirana komisija koju su činili predstavnici KCUS-a, UNSA-a i fakulteta Medicinske grupacije. Komisija je napravila nacrt, o čemu postoje zapisnici u Rektoratu, te se saglasila se da se nacrt pošalje na potpis KCUS-u i rektoru.

Sporno privremeno rješenje

Izetbegović je istakla i da rektor, prema zakonskim propisima, ne može donijeti privremeno rješenje kojim je KCUS dobio status univerzitetske bolnice i da takvo rješenje predstavlja kršenje zakona.

Naime, rektor Škrijelj je donio privremeno rješenje o tome da je KCUS univerzitetska bolnica, jer nisu ispoštovane proceduralne forme, odnosno KCUS nije dostavio potrebnu dokumentaciju. Početkom septembra, KCUS je dostavio rektoru izmijenjeno mišljenje federalnog ministra Vjekoslava Mandića u kojem piše da KCUS može biti nastavna baza Medicinskom fakultetu, ne spominjući ostala tri fakulteta Medicinske grupacije.

Kako je Medicinski fakultet organizaciona jedinica UNSA-e, logično je da drži i nastavu studentima svih fakulteta Medicinske grupacije, u skladu sa standardima i normativima o visokom obrazovanju, odnosno raspoloživosti nastavnika. Fakulteti su putili zahtjev u skladu prema rektoru i Medicinskom fakultetu za zahtjevom da se odredi o izvođenju nastave. U slučaju da pismeni odgovor, koji se čeka, bude negativ, moguće su i zakonske sankcije, potvrđeno nam je.

Kako smo saznali, advokat Kurtović  je na sastanku kazao kako sud, kao žalbeni drugostepeni organ, može donijeti privremeno radno rješenje do okončanja postupka.

Raport.ba