“Tužilaštvo BiH je povodom Vaše krivične prijave dostavljene ovom Tužilaštvu, dana 30.9.2020. godine donijelo Naredbu o neprovođenju istrage jer je očigledno da ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivičo djelo”, piše, između ostalog, državni tužilac Oleg Čavka u dopisu upućenom Centru za razvoj medija i analize u Sarajevu, iz kojeg su u januaru prošle godine, nakon objave snimaka kupovine diplome, podnijeli krivičnu prijavu.

U prijavi CRMA-e su bile navedeni detalji u vezi s kriminalom u Centru za obrazovanje odraslih u Širokom Brijegu. čiji je vlasnik tada bila Mila Ševo, majka HDZ-ovog biznismena Ivana Ševe, inače stvarnog vlasnika desetina preduzeća u BiH.

“Sto se tiče istražnih radnji u srednjoj školi Centar za obrazovanje odraslih Široki Brijeg, te istražne radnje nisu ukazale na bilo kakve nezakonitosti”, napisao je državni tužilac Oleg Čavka.

Dopis Olega Čavke

Centar za obrazovanje odraslih u Širokom Brijegu, rekosmo, osnovala je obitelj Ivana Ševe, a sve do objave priče o trgovini diplomama, kao vlasnica se vodila Mila Ševo. Dvaseset dana nakon toga, u februaru prošle godine, stvarni vlasnik “prodaje” kapital u toj širokobriješkoj tvornici diploma, poznatoj kao Srednja strukovna škola s pravom javnosti “Centar za obrazovanje”. Kupac je  “njemački” investitor Eduka gmbh, firma koja je registrovana u Štutgartu. Direktor te njemačke kompanije je Vjekoslav Primorac.

Firma je, potom, preimenovana, u Veritas Široki Brijeg. Kao vlasnik Veritasa je upisana kompanija Centing d.o.o., a kao vlasnik Centinga se vodi – Eduka GMBH iz Njemačke koja je u biznis ušla svega dvadeset dana nakon što je objavljena priča o prodaji diploma u Širokom Brijegu. No, Centar u Širokom Brijegu je samo jedno od desetina pravnih lica iza kojih stoji porodica Ševo, a koje se bave obrazovanjem.

Mila Ševo je majka “poduzetnika” Ivana Ševe, pomoćnika ministra obrazovanja u Zapadno-hercegovačkom kantonu koji je stvarni osnivač brojnih kompanija koje posluju pod zaštitom HDZ-a. MUP ZHK je protiv njega 2010. godine podnio krivičnu prijavu zbog korupcije i zloupotrebe položaja, odnosno zbog njegovih poslova dok je bio “ravnatelj u stručnoj organizaciji Centar za vozila”. Predmet je, naravno, nestao u Tužilašvu ZHK, a nakon toga Ivan Ševo i njegova porodica započinju streloviti uspon u biznisu. Osnivaju brojne firme koje se bave “edukacijom odraslih”, a potom u Kiseljaku osnivaju Visoku školu CEPS – Centar za poslovne studije. Vlasnica je Mila Ševo, majka Ivana Ševe.

Mila Ševo vlasnica CEPS-a u Kiseljaku

U januaru 2019. godine Ševin CEPS Kiseljak osniva firmu ProCentel, čiji je direktor Ivan Kožul. Ubrzo kompanija ProCentel, odnosno Centel mijenja ime u Novotel d-o-o. Srajevo, a osnovna djelatnost su – telekomunikacijski poslovi. Kako se porodica Čavka dobro razumije u telefone, 24. jula 2020. godine firma Novotel zapošljava Kristijana Čavku, sina državnog tužioca Olega Čavke koji je u tom trenutku “dužio” predmet protiv Ševinog Centra za obrazovanje odraslih u Širokom Brijegu. Kristijan Čavka je u Ševinom Novotelu bio zaposlen svega dva i po mjeseca. U tom periodu Oleg Čavka donosi Naredbu o neprovođenju istrage protiv poslodavca svoga sina. Naredba o neporvođenju istrahge je donesena 30. septembra, a Čavka je podnosioce krivične prijave o svojoj odluci obavijestio 6. oktobra. Dva dana kasnije, Čavkin sin “mijenja” poslodavca”. Iz Novotela prelazi u kompaniju Central osiguranje d.d. Sarajevo. Prema Registru vrijednosnih papira, osnivači i vlasnici Central osiguranja su CEPS Kiseljak i Centar gradnja Široki Brijeg.

Izvod iz Registra vrijednosnih papira FBiH

Formalna vlasnica CEPS-a iz Kiseljaka je Mila Ševo, majka Ivana Ševe. Formalna vlasnica Centar gradnje iz Širokog Brijega je Mila Ševo, majka Ivana Ševe. U pitanju je, dakle, ista osoba koja je, do februara prošle godine, bila vlasnica i Centra za za obrazovanje iz Širokog Brijega. Sve ove firme se pominju u informaciji koju je SIPA poslala Tužilaštvu BiH, ali i krivičnoj prijavi koju je poslao Centar za razvoj medija i analize iz Sarajeva. Predmet je dužio državni tužilac Oleg Čavka, čiji je sin zaposlen u Ševinim kompanijama.