IMENOVANJE TUŽIOCA FBiH Čampara za 10 bodova bježi od Sarajlića

 

(Patria) – U četvrtak i petak zasjeda Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, a najvjerovatnije prvog dana zasjedanja na dnevnom redu bit će imenovanje glavnog tužioca Federacije, čija je pozicija ostala upražnjena još 2018.godine.

Prošle sedmice su obavljeni intervjui sa trojicom kandidata za glavnog federalnog tužioca, Dubravkom Čamparom, Sašom Sarajlićem i Munibom Halilovićem.

Na osnovu bodova koje su kandidati dobili tokom intervjua bit će sačinjena rang lista koja se dostavlja Podvijeću za predlaganje kandidata na mišljenje.

No prema ustavnoj odredbi na ovu poziciju se bira predstavnik iz reda Srba ili  Ostalih. Međutim, od kandidata koji imaju ustavnu mogućnost da budu birani na osnovu rezultata konkursa, razlika je deset bodova u korist Čampare.

Naime, amandmanom XLIX na Ustav Federacije BiH jasno je određeno da pripadnici jednog naroda mogu obnašati maksimalno dvije funkcije u Distribuciji ključnih funkcija u strukturi federalne vlasti. Kako je navedeno, te ključne funkcije su: premijer Federacije BiH, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH, predsjednik Vrhovnog suda FBiH, predsjednik Ustavnog suda FBiH i glavni tužitelj Federalnog tužilaštva.

U ovom momentu na dvije funkcije nalaze se pripadnici iz reda Bošnjaka (premijer FBiH Fadil Novalić i predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Mirsad Zaimović), na dvije funkcije pripadnici iz reda Hrvata (predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislav Martinović i predsjednica Ustavnog suda FBiH), a na jednoj pripadnik iz reda Srba (predsjednik Vrhovnog suda FBiH Milorad Novković).

S obzirom na to Ustav BiH, ni prema tumačenju Ustavnog suda FBiH, ne poznaje materiju „tehničke vlade“, odnosno da trenutni premijer FBiH nastavlja u punom kapacitetu i s punim ovlaštenjima obnašati funkciju sve do izbora novog saziva Vlade FBiH, evidentno je kako na poziciju glavnog tužitelja Federalnog tužilaštva mora biti imenovan kandidat koji se izjašnjava kao pripadnik srpskog naroda ili kao Ostali.

Dubravko Čampara u Tužilaštvu BiH još od 2009. godine vodi se kao tužitelj iz reda Ostalih, a kao prošle godine prilikom konkurisanja za sudiju u Ustavnom sudu FBiH također se izjasnio kao Ostali.