ANALIZA Vita Plus Cazin u raljama upravnog postupka i žrvnju krivičnog procesa u predmetu “Pero”

Piše: Midhat Dedić

 

Houston, imamo problem!

Ovo je naslov dokumentarne fikcije i mita o tajnom multi-milijunskom ugovoru kojim su Sjedinjene Američke Države  u doba Hladnog rata kupile jugoslavenski svemirski program ranih 60-tih godina. U njemu slovenski filozof Slavoj Žižek  postavlja ključno pitanje “Šta je zapravo istina ?”

Krajino, imamo problem! 

Nakon što je javni servis RTV USK objavio vijest da PU  Centar za obrazovanje VITA PLUS Cazin počinje sa radom, a i ta je privatna ustanova obavijestila  građane  da opet startuje sa radom, uslijedio  je, malo je reći, čudni i agresivni demant Ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta Unsko -sanskog kantona (USK), a ,pritom, što je još začudnije, obzirom na  resor, prilično  pravopisno i gramatički zapušten. Ukratko, RTV USK je,kaže  obrazovni resor,  objavilo laž.

Ovim putem Ministarstvo demantuje ove lažne navode i obavještava javnost da Centar za obrazovanje odraslih Vita Plus Cazin ne može i neće otpočeti sa radom dok se ne završe započeti krivični postupci, koje vodi kantonalno Tužilaštvo USK-a u predmetu kodnog naziva “Pero”, stoji između ostalog u ovom saopćenju.

U njemu se potom, mašući virteulnim prstom upozorenja “neukim”  novinarima  daje do znanja da  “dobronamjerno sugeriramo našim medijima da u buduće prije objave netačnih informacija provjerite svoj izvor i njegov kredibilitet, kako ne biste bez potrebe uznemiravali javnost”.

U  gornjem, kurzivom označenom dijelu saopćenja, ostavljamo  u originalu napisan  i vremenski prilog  UBUDUĆE koji je autor saopćenja, ma ko on bio, napisao kako se ne uči u školi-  ” U BUDUĆE“.

Gramatičko-pravopisna kontrola  i stilska edukacija u pisanju saopćenja,makar ona bila i urgentna, kakvo  je, sudeći po svemu, ovo, prijeko je potrebna zaposlenicima ovog resora, ma sa kojeg fakulteta, državnog ili privatnog dolazili.

Od ukupno šest rečenice saopćenja koje bi trebalo da se bavi  suštinom upravnog postupka i upravnog spora između Ministarstva i pomenute privatne škole, tri rečenice su posvećene  podršci radu Tužilaštva USK. Glupo je to, osim ako  “šaptač”  prilikom pisanja ovog saopćenja koje je medijima stiglo elektronskim putem nešto poslije 18 sati, nije bio lično neko iz tužilaštva.

No, da opća slika o nastanku smušenog saopćenja bude potpunija i time suspektnija potrudio se tužilac Adnan Tulić koji je na svom FB-profilu, napisao slijedeće:

Obzirom da je na RTV USK i drugim medijima, bez prethodnih provjera činjenica i navoda, prezentirana neistinita informacija da osumnjičena škola PU Centar za obrazovanje VITA PLUS Cazin počinje s radom (Sud je u upravnom sporu ukinuo rješenje Ministarstva i vratio na ponovno odlučivanje ali ne i dozvolio rad škole zašto Sud nije ni nadležan, već Ministarstvo), nadležno Ministarstvo je dalo saopštenje iz kojeg jasno proizilazi da škola, za koju je dosad Tužilaštvo utvrdilo stotine krivotvorenih diploma u fazi istrage (kupljenih diploma), neće početi s radom dok traje istraga. Pored toga, komisija Ministarstva je utvrdila postojanje dvostrukih i trostrukih matičnih knjiga i niz drugih nezakonitih činjenica zbog kojih postoji osnovana sumnja da su u najvećem procentu diplome ove škole rezultat organiziranog kriminala, a što je Kantonalni sud u nekoliko svojih odluka dosad i potvrdio u stepenu osnovane sumnje. Istraga u ovom veoma obimnom i kompleksnom predmetu se dalje nastavlja.

Tulić:  FB post “izvan vinkla”

 

Imamo problem!

Tužilaštvo USK vodi  višemjesečnu kompleksnu istragu   predmetu “Pero”  u vezi sa otkrivanjem velikog broja krivotvorenih diploma. Pri tome ima punu podršku svih medija, uključujući i ovaj portal na tom zadatku. No,  malo je izašlo “iz vinkla” kada tužilac  napiše da je Tužilaštvo utvrdilo stotine krivotvorenih diploma u fazi istrage,sugerirajući javnost a onda i sudu  da je to već “završena stvar”.

A nije.

Sve to što je “utvrđeno” , “tek”  treba proći kompletnu pravosudnu potvrdu.

“Valjda” se i sud “nešto pita”, ili  novinari  “opet”  ne znaju svoj posao.

Na stranu obavezna natuknica u saopćenjima Tužilaštva o presumpciji nevinosti, koja podrazumijeva upravo  konačnu sudsku odluku,a ne  samo ono što  je utvrdio tužilac.

Pritom je isticanje osnovane sumnje kao elementa  u snazi argumenata tužioca  koje je Kantonalni sud potvrdio  u nekoliko svojih odluka, ishitreno reklamiranje svog rada i  indirektno prejudiciranje pravosudnog epiloga.

Nije prvi put  da  ističem da  pravosudni zvaničnici   trebaju imati  vrlo pažljiv i oprezan odnos prema javnom objavljivanju bilo kojih informacija u predmetima koji su “u toku”. Novinari to mogu i rade, čak i po cijenu da budu od tih istih tužioca  osumnjičeni da “ometaju istragu”, što se meni lično  dogodilo  u predmetu “Šume”.

Burzić: Ne mogu javno  komentirati predmet koji je u toku

Sinoć  je  na Face TV objavljeno pismo sutkinje  Suda BiH Dalide Burzić u kome ona  iznosi razloge što ne može da se pojavi na televiziji “kod Senada”.

“Sudija je obavezan da se pridržava sudijske etike i ne daje bilo kakve komentare u javnosti, što znači da ne smije javno komentarisati predmete koji su u toku. Čak ni onda kada je izložen kritici u javnosti, sudija ni tužilac ne smije se upuštati u polemiku”, navodi sutkinja Burzić.

Ovaj stav potkrepljuje članom 56, tačka 15, Zakona o VSTV-u BiH.

 

Kada je  riječ  tužiocima član 57.  Zakona o VSTV- u  BiH koji se odnosi  na disciplinske prekršaje tužioca u tački 14 glasi:

davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni uposlenici tužilaštva također suzdrže od davanja komentara;

 

Drugim riječima, nije primjereno od strane tužioca da na bilo koji  način komentira  predmet koji je u toku, jer to povlači  njegovu disciplinsku odgovornost. Istovremeno , stalno medijsko  i fejsbuk reklamiranje svojih rezultata, stvara  pogrešan dojam da ostali tužoci ništa rade a primaju plaću.

Vratimo se saopćenju  Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture USK,koje , čudo jedno, do sada, koliko je poznato ovom novinaru nikada nije bilo potpisano sa “Press služba” niti je  bilo  bez pečata i potpisa nadležne osobe.

Ključni dio saopćenja  glasi da ” Ministarstvo je zastalo sa upravnim postupkom u vezi sa postupkom oduzimanja licence za rad sve dok se predmet “Pero” ne rasvjetli pred nadležnim pravosudnim tijelima”.

U ovoj rečenici je, da li nenamjernom greškom autora sadržano i priznanje da školi VITA PLUS  nije oduzeta licenca za rad, nego  se samo “zastalo”  u tom postupku.

Iz toga  se  može izvući konkluzija (zaključak) da VITA PLUS  nema zabrane rada.

Zašto onda   Ministarstvo u saopćenju, pomalo gestapovski, tvrdi kako ova škola “ne može  i neće otpočeti sa radom dok se ne završe započeti krivični postupci koje vodi  kantonalno Tužilaštvo USK-a u predmetu kodnog naziva “Pero”,  a  da ne ne nudi nijedan argument na  kome  zasniva skoro pjesnički iznese stav “ne može i neće”.

Nesavršenost ove  kontradikcije ogleda se i u logičkom zaključku  koji  se naprosto nameće , naime, kako škola VITA PLUS  neće i ne može da počne sa radom, a na  da joj to neko drugi (Ministarstvo ili Tužilaštvo brani.

Slikovni rezultat za admir hadzipasic

Tako je to kad se saopćenje piše, metaforički, kada je  saturacija kisika niska, pa ispada da je škola VITA PLUS  sama sebi ozbiljan  dušmanin , ili  su odgovorna lica  ove škole   “zaboravili uzeti terapiju” pa iako  hoće, neće i ne može da počne sa radom.

Ako se manemo pomalo ponižavajuće analize  jednog saopćenja i  “službenih” fejsbuk reakcija, dolazimo do  ključnih dokumenata  koji razjašnjavaju  ovaj neobični slučaj-predmet.  To je presuda Kantonalnog suda u Bihaću  broj 01 0 U 015554 20 U od 23.decembra 2020.godine.

Pročitao sam ga detaljno, a u posljednjem pasusu sutkinja jasno ističe da:
– Ministarstvo nije poštovalo odredbe Zakona o visokom obrazovanju USK i Zakona o upravnom postupku FBiH
– Školi VITA PLUS nije omogućeno  učešće u postupku 
– Školi VITA PLUS nije određena zabrana rada
Presudu suda potvrđuje Inspektorat  za  obrazovanje,nauku i kulturu aktom od 10. februara 2021. godine  zaključkom da  prekida postupak dok Ministarstvo  ne riješi prethodno pitanje odnosno, izvrši stručni nadzor  nad radom Centra za obrazovanje odraslih “VITA PLUS” Cazin. Zaključke potpisuju kantonalni inspektori  Alan Čajić i AladinKadić.
Drugim riječima, Ministarstvo  nije izvršilo  na zakonit način stručni nadzor nad radom  Centra za obrazovanje odraslih “VITA PLUS” Cazin,a zabranilo mu je rad  upravnim aktom  koji je upravnom sporu  poništio Kantonalni sud u BIhaću.
Nezakonitost upravnog postupka ogledala se u činjenici da je Ministarstvo “žurilo” da zatvori  ovu školu, pa nije “imalo vremena” da sačeka da odgovorno lice  ove škole Admir Hadžipašić, inače prvoosumnjičeni  u predmetu “Pero” iziđe iz istražnog pritvora  i nije ga uključilo u postupak, nego je utvrdilo kako pozivanje Hadžipašića “ne bi bilo svrsishodno, jer je Ministarstvo već utvrdilo činjenično stanje” (!!?).
Slikovni rezultat za admir hadzipasic
Hadžipašić: Privođenje u predmetu “Pero”
Obrazloženje sudske presude sadrži i druge brojne nepravilnosti u vođenju upravnog postupka zabrane rada.
Iz dostupne dokumentacije ,dakle, vidljivo  je  da PU Centar za obrazovanje odraslih “Vita Plus” nema zabranu rada, bez obzira na  saopćenje Ministarstva da ova škola ” neće  i ne može  da radi…”

Sve što gore piše napisao sam lično i neću promijeniti ni slovo.

Država i njene institucije prepoznaju se po poštovanju zakona, a ne saopćenja i fejsbukovanju.

Država ne traži i ne uči  i ne traži od svojih službenika da ” u ime nje”  prijete i unaprijed  proglašavaju šta  je jedina istina.

Ako želite  da čujete moje  skromno mišljenje, na kraju ove analize, ono  u dvije rečenice glasi:

Kada je riječ o upravnom postupku i upravnom sporu Vita Plus nema zabrane rada.Kada je riječ o krivičnom procesu (istraga) Vita Plus i osumnjičeni su “u problemu”.

Toliko od mene.

Fala.