RESOR AFERA Zašto samo USK nema Internacionalnu apoteku, odgovor leži u Ministarstvu zdravstva

 

Da li ste  čuli za  internacionalnu apoteku na Unsko-sanskom kantonu?

Naravno  da niste, jer  i ne postoji.

Drugi kantoni  su  to  riješili.

 

USK je jedini koji nema internacionalnu apoteku kao  organizacioni oblik u apotekarskoj djelatnosti prema  Zakonu o apotekarskoj djelatnosti FBiH  iz 2010.godine  i Pravilniku iz 2014.godine.

Tamo gdje postoji internacionalna apoteka pacijent može  vrlo brzo dobiti lijek iz inostranstva koji je nedostupan u FBiH i to na recept doktora medicine ili doktora stomatologije. Takvih  dramatičnih  situacija u životu ima napretek pogotovo o ovom ludoM vremenu pandemije i svakojakih  bolesti koje  budi  i razvija  stresni život.

Zašto je to tako treba pitati odgovorne u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike USK, a sve su prilike da unutar tog resora postoji tzv. unutarnja korupcija i povezani privatni interesi odgovornih lica.

Slučaj koji na to ukazuje upravo je vezan  za  šest godina “papirologije” da se otvori Internacionalna apoteka u Bihaću.

Godina  je 2015.

PZU “B Pharm” pokreće  upravni postupak kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike USK za  otvaranje Internacionalne apoteke kao prvostepenog organa, budući da ispunjava sve uslove iz Zakona i Pravilnika.

Prvostepeni organ   odbija  zahtjev PZU “BPharma”, što je bilo očekivano , ako se zna ko i kako vodi  upravne postupke . “B Pharm” se žali Federalnom ministarstvu zdravstva kao drugostepenom organu a drugostepeni  2016.godine, zanimljivo, daje za pravo prvostepenom organu, odnosno  Ministarstvu zdravstva USK.

PZU “B Pharm” pokreće upravni spor  tužbom protiv Federalnog ministarstva zdravstva  kod Kantonalnog suda traži  svoja prava iz zakona.

Kantonalni sud u Bihaću svojom presudom od 26.decembra 2017.godine poništava rješenje Federalnog ministarstva zdravstva od 9.avgusta 2016.godine i vraća prvostepenom organu na novi “krug”  u upravnom postupku. Kantonalni sud u obrazloženju presude upoznaje drugostepeni, a naravno i prvostepeni organ gdje su pogriješili.  To je ujedno i pravna sugestija i  uputa  kako da okončaju upravni postupak u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

 

No tada  se događa , “slučajno” da tri  konkurenta iz farmaceutske djelatnosti , da spriječe  ” B Pharm” u potpuno  regularnom i zakonski utemeljenom  poslovnom poduhvatu, zasnivaju pravni postupak kod Vrhovnog suda FBiH odnosno upućuju Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke.

Time se samo kupuje vrijeme i upravni postupak razvlači  unedogled. Ključna stvar je u tome da je prvostepeni organ, odnosno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK, umjesto da  riješi  upravni postupak po zahtjevu  PZU “B Pharm” odlučilo da čeka šta će reći Vrhovni sud FBiH.  Da  li je moguće da su pravnici ovog Ministarstva  neznalice  u svom poslu ili je  riječ o “interesnoj taktici”, neka presude čitaoci, ali i pravni stručnjaci.

Takođe  je  malo vjerovatno, skoro nemoguće, da su advokati  konkurencije  toliko nestručni da ne znaju da se ne može podnijeti zahtjev za vanredni pravni lijek, ako slučaj  nije okončan. A slučaj, naravno da nije okončan, presudom Kantonalnog suda u BIhaću, nego je vraćen prvostepenom organu, Ministarstvu  zdravstva i socijalne politike USK, da ga konačno riješi u upravnom postupku. No, valja zaustaviti poslovni razvoj PZU “B Pharma”  kompanije sa 120 zaposlenih, a advokati  služe da uzmu pare  stranci  bez obaveze  da uspiju u onom što rade.

Vrhovni sud FBiH   pomenuti  zahtjev rješava  pune tri godine i tek u februaru 2021.godine, potpuno očekivano, odbacuje ga. No, ukradene su  tri godine, jer je upravni postupak mirovao, iako tako nije moralo biti, a to vrlo dobro znaju u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike USK.

 

 

 

Šta se, u stvari dogodilo?

Birokratska opstrukcija  i  suspektni  interesi “nekoga”  u pomenutom kantonalnom Ministarstvu zdravstva učinili su da  se  se  postupak  oko otvaranja Internacionalne apoteke razvuče na šest  godina.

Učinjena  je ogromna šteta pravnom subjektu koji je podnio zahtjev  i  ispunjava sve uslove, a istovremeno  su građani USK onemogućeni  da konzumiraju  prava iz zdravstvenog osigurana  kakvo je  i ono da mogu dobiti lijekove iz inostranstva  na ljekarski recept, ukoliko ih nema u matičnoj državi.

Šta imamo u ovom trenutku.

Činjenicu da  u resornom Ministarstvu zdravstva i socijalne politike  USK , iako su im poznate sve navedene okolnosti  uključujući i svu dokumentaciju zaključno sa  rješenjem Vrhovnom suda FBiH, čekaju, ne zna se šta.  Moglo bi se zaključiti kako smatraju da su kao povlašteni  državni službenici  iznad zakona, ali  to svakako treba provjeriti  krivičnim prijavama protiv odgovornih i  tužbama za učinjenu štetu.