POMRAČENJE SVIJESTI ILI RIKNUO DŽOJSTIK Pomakov vijećnik Amidžić predložio ukidanje finansiranja političkih stranaka,a onda glasao protiv svog prijedloga !?

Trenutno su četiri opštine u BiH ukinule finansiranje političkih stranaka iz svojih budžeta. Sve te opštine su iz Federacije BiH.

Visoko, Donji Vakuf, Ključ i Zenica – ove lokane zajednice u FBiH iz svojih budžeta neće finansirati političke partije, kako je to do sada bio slučaj. Novac će, odlučili su, usmjeriti u različite socijalne programe, stipendiranje studenata, infrastrukturu. Novca za besplatne udžbenike svim osnovcima u BiH nema dovoljno, a nema ga dovoljno ni za pristojne plate radnicima, za mlade, stare, bolesne, no novca za političke partije ne smije da fali. Na finansiranje stranaka u BiH sa svih nivoa vlasti godišnje u prosjeku ide od 18 do 20 miliona maraka.

Na 7. Sjednici gradskog vijeća održanoj 31.03.2021.godine raspravljo se o Budžetu grada Bihaća za 2021.godinu, te je vijećnik POMAK-a Armin Amidžić podnio amandman za na Bužet kojim bi se ukinulo finansiranje političkih partija u Bihaću a da se novčana sredstva predviđenima za stranke preusmjere za građane penzionere koji imaju minimalnu penziju i građane Bihaća koji žive od socijalalne pomoći.

Ukidanjem financiranja političkih stranaka iz budžeta grada Bihaća osigurala bi se ušteda od 100.000 KM. Financiranje političkih partija u gradu Bihaću osigurano je, kao i prijašnjih godina, u Budžetu za 2021.godinu
Predsjedavajući gradskog vijeća tražio da se glasa o amandmanu vijećnika Armina Amidžića i pri prvom glasanju, koje bilo konfuzno jer se nije znao tačan broj tko je protiv, tko je ZA i suzdržan, vijećnik Fatkić Ahmet (NES) tražio je pojedinačno izjašnjavanje.

Protiv amandmana vijećnika Armina Amidžića su bili:

1. MALKOĆ NIJAZ (SDA)
2. FELIĆ EDIN (SDA)
3. HANDUKIĆ ZULFIKAR (POMAK)
4. predlagač ARMIN AMIDŽIĆ (POMAK)

Vijećnici koji su bili suzdržani (čitaj protiv) su:

1. ZULIĆ MUSTAFA (SDA)
2. BUDIMLIĆ ASMIR (SDA)
3. SEFERAGIĆ ALMIRA (SDA)
4. BAKRAČ LEJLA (SBB)
5. SELIMOVIĆ HAJRUDIN (SBB)
6. BABIĆ HASAN (SDA)
7. BAŠAGIĆ dr. ESAD (SDA)
8. DERVIŠEVIĆ dr. SMAIL (SDA)

 

Vijećnici koji su bili ZA ukidanje financiranja političkih stranaka iz budžeta grada Bihaća kojim bi se osigurala ušteda od 100.000 KM:

1. UREMOVIĆ dr. MAJA (POMAK)
2. SELMANOVIĆ ELVIRA (NB)
3. KULENOVIĆ dr. SULEJMAN (SDP)
4. ZULIĆ ALEN (SDP)
5. MUJADŽIĆ EMIR (SDP)
6. KONJEVIĆ dr. RUSMIRA (SDP)
7. ČAVKIĆ JASMIN (NES)
8. FATKIĆ AHMED (NES)
9. DEDIĆ ELVIS (NES)
10. HAVIĆ SANEL (NAROD I PRAVDA)
11. BAJRAMOVIĆ HALIL (NAROD I PRAVDA)
12. FATKIĆ HASAN (DF)
13. LIPOVAČA ADNAN (S BiH)
14. ŠEHERZADA DELIĆ (NAŠA STRANKA)

Pred samo pojedinačnog izjašnjavanja o amandmanu za ukidanjem financiranja političkih stranaka iz budžeta grada Bihaća, 7. Sjednicu gradskog vijeća su napustili vijećnici POMAK-a

1. SEDIĆ ELVEDIN
2. BEHIĆ SILVANA
3. MEKIĆ ADNAN

Dok vijećnik Dinko Bećirspahić nije bio prisutan.

Ključna stvar u cijeloj ovoj priči je da će nastaviti iz Budžeta grada Bihaća u iznosu od 100.000 KM javnih sredstva nastaviti izdvajanje za političke stranke, a građanima Bihaća i poreskim obveznica i dalje će biti uskraćena informacija zvaničnog nadzora da se vidi na šta su politčke partije iz grada Bihaća potrošila javni novac, da li su namjenski potrošena, da li su potrošena kako je po zakonu definirano samo na ostvarivanje programskih ciljeva političkih stranaka ili možda čak na nešto drugo.

Bisce.ba