ANALIZA Ko je “hrabri” bot na FB -stranici “Most-info”

 

Sintaksička i semantička analiza  teksta  o  Jasminu Burniću na neautoriziranoj  FB stranici „Most-info“

 

FB –stranica  „Most-info“  služi  svrsi  urnisanja političkih  protivnika SDA Sanski Most. Tu tezu ozbiljno potvrđuju nepotpisani tekstići i karikature sa  ove FB stranice. Ova  se botovska  stranica pojavila nakon što je formirana parlamentarna  većina sedam političkih opcija među kojima  nisu SDA  i SBB.  „Most-info“  nije jedina  nečasna pseudomedijska kućna radionica  koja se  bavi društvenom i političkom zbiljom Sanskog Mosta. Ove i slične stranice  održavaju „mali“ stranački ljudi skriveni  u toplim analnim jazbinama svojih političkih gazda.

 

 

  • Nepravilno pisanje dijakritika (č,ć,dž,š) , bez kvačica, vjerovatno na mobitelu  ili računaru koji ne posjeduje  bosanski alfabet

 

  • Gramatičke i pravopisne anomalije ; „predpostavljate“ umjesto „pretpostavljate“- jednačenje suglasnika po zvučnosti; „Osnovne škole“, umjesto „osnovne škole“, jer se ne radi o početku rečenice, ovu grešku dosljedno ponavlja – malo i veliko slovo;  „mimber“ umjesto „minber“, iako se  koriste oba izraza, pravilnije je minber, a  u  tekstu  upotrebljeni sinonim češće koriste  vjerski autodidakti

 

  • Koristi izraz „sjedež“(slovenski jezik )- inklinira jezičku vezu sa Slovenijom, moguće da je tamo rođen ili živio  duži period, ili da u  okruženju ( rodbina) ima  „Slovence“
  • Često korištenje prisvojne zamjenice „naš“ –  lažna pretjerana intimizacija sa  objektom pisanja ili sa jeftinim ciljem naglašavanja sumnjive  teze  „naš, a vidi šta nam radi“

 

  • Korištenje poštapalice „ili ti ga“

 

  • Poznavanje intimnih biografskih detalja iz ministarskog staža Burnića- opisani su  namjerno ovlašno, sa naglašenim motivom da ovu „priču“  dodatno osvijetle, ukoliko se za to stvori (politička) potreba diskvalifikacije; perfidna  vrsta pritiska  u finoj kamberovskoj maniri

 

  • „…da si dao nama da nahranimo sirotinju po centralnoj Bosni“ –  nesmotreno otkrivanje geografskog porijekla autora  ali i moguće navođenje na pogrešan trag; možda i bivši  pripadnik Armije ili neko  ko ima „neku“  vezu sa centralnom Bosnom (, rodbinske  veze, ženidba npr.)
  • »neki novi „skojevci“ u tandemu sa starim i propalim sda-ovcma…«- izraz«skojevci« (pripadnici Saveza komunista omladine Jugoslavije) aludira da je  autor  vjerovatno vremenski vezan za jugoslovenski period života (  djetinjstvo i odrastanje, vrlo vjerovatno vojska ); izraz ovdje upotrebljen u pogrdnom značenju  kao npr. dupeglavci koji nemaju pojma, neki novi sloj »korisnih idiota«

 

  • »Alea iacta est«, (»Kocka je bačena)  –rečenica  koju je  po predaji izgovorio rimski imperator Gaj Julije Cezar prije prelaska sa vojskom  rijeke Rubikon u značenju donošenja važne odluke ; ovdje  se upotrebljava  kao homonim ali sa tumačenjem Burnićeve strasti;  jezička, gramatička,  pravopisna i stilska pismenost autora ukazuje  da je korišternje ovog latinizma zgodni incident da   sakrije sliku opće nepismenosti autora

 

 

Zaključak:  Autor teksta je vrlo vjerovatno  član SDA,   botovska japija koja po zadatku lokalne centrale perfidno  koristi mogućnosti  Facebook mreže tako da sa neatorizirane FB stranice brutalno napada političke protivnike,  tako „zarađuje za život“,  „otplaćuje“  dobijeno radno mjesto u  državnim ustanovama, ili  traži političku zaštitu  zbog problema  u kojima se našao sa npr.  pravosuđem. Bilo bi ravno čudu da se  očigledno šepanje ro-bota  sa gramatikom i pravopisom maternjeg jezika u stvarnosti podudari sa  poremećajem normalnog hoda autora u stvarnom životu. Iako  ni ta opcija nije isključena, prije bi se reklo da  se radi o podmuklom autoru kome ćopa moral,   koji  inače  dobro  živi  ( sumnjivo  stečena  novčana dobra)  a iz sjene nastoji da etablira svoj status  u  SDA od koje očekuje da mu riješi  velike životne probleme u koje je upao.