KADROVSKA KATASTROFA Od običnog agenta u službi informacija 1444 do Ifetinog ministra

Nakon rekonstrukcije Vlade USK, posebno resora za pitanje boraca i RVI, bivši pripadnici Armije BiH iz USK ne mogu očekivati ništa.

To ukazuje da je novoimenovani ministru za boračka pitanja i RVI u Vladi USK Samiru Jašaragiću nedostaje iskustvo u resoru koje preuzima, a to ne može da nadomjesti njegovo 23-godišnje iskustvo na radnom mjestu agenta – služba za informacije 1444 u jednoj od nacionalnih telekomunikacijskih kompanija.

U Unsko-sanskom kantonu političku moć ima samo jedan čovjek i bez njega nije bilo moguće imenovanje Samira Jašaragića na mjesto Ministra u Vladi USK. Jašaragićevo dosadašnje radno mjesto dovoljno govori koliko je stručan i kvalifikovan kadar za ministarsku poziciju. Najzad, resor Ministarstva za boračka pitanja i RVI nije pripao Jašaragiću, na koncu isti će biti fikus Ministar, već je pripao Ifeti Kadić koja je lojalna aktualnom NES-ovom režimu. Ne možemo vjerovati da za 23 godine radnog staža u telekomunikacijskoj kompaniji Samir Jašaragić nije se pomjerio dalje od običnog agenta u službi informacija 1444, pa se postavlja pitanje što boračka populacija u USK može očekivati od čovjeka na mjestu Ministra ako nije imao neke druge kvalitete za ozbiljniju i odgovorniju radnu poziciju u telekomunikacijskoj kompaniji.

Unsko-sanski kanton ima mnogo stručnijih ljudi za resor Ministarstva za boračka pitanja i RVI, prije svega bivših pripadnika 5.korpusa ARBiH koji su u ratnom periodu obavljali najodgovornije dužnosti, ali dodjeljena pozicija Samiru Jašaragiću u Vladi USK je izraz volje Ifete Kadić a ne potrebe i realnih odnosa, zbog čega će boračka populacija platiti cijenu te krute NES-ove partokratije.

I ovo što se uradilo sa imenovanjom Samira Jašaragića u vremenu kada boračka populacija živi na prosjačkom štapu, kada je devalvirano njihovo učešće u narodno-oslobodilačkom ratu predstavlja najveći nonsens od kako postoji Unsko-sanski kanton. A kad god je Unsko-sanski kanton originalan, onda nastrada jer se ispostavi da je ta originalnost u sukobu sa zdravim razumom. Inače, to što je Samir Jašaragić imenovan za Ministra, do sada je najveća uvreda za misleći Unsko-sanski kanton, jer ako išta nije smijelo da se napravi, to je da se poslije ovog skandala, da se resor Ministarstva za boračka pitanja i RVI imenuje totalni anonimus sa opskurnim radnim iskustvom, pa ovo imenovanje nije moguće komentarisati osim napomene da Samir Jašaragić svojim dosadašnjim radom ne daje povoda za neke pozitivne ocjene. Ni boračka populacija u Unsko-sanskom kantonu nema prevelika očekivanja bivšeg agenta u službi informacija 1444.

Ono što je svojstveno aktulnoj skupštinskoj većini da obilato koriste stari princip kadroviranja tako da od Samira Jašaragića ne očekujemo neke rezultate i ne znamo kakav bi učinak mogao da pruži, osim da u Ministarstvo za boračko pitanja i RVI uvede 1444 službu jer to jedino poznaje a tako bi mogao da bude dostupniji boračkoj populaciji Unsko-sanskog kantona.

Tako bi novoimenovani ministar Jašaragić imao komunikaciju s boračkom populacijom koja bi mu davala prijedloge, da li može nešto da se poboljša položaj boračke populacije ubuduće.

Bisce.ba