DISKREDITACIJA Formiran predmet protiv tužioca Adnana Tulića u Tužilaštvu Livno, sumnje na nesavjestan rad u predmetu “Pero”

Podsjećanja radi. Bisce.ba je 20.februara 2021.godine objavilo članak da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a u formi rješenja donijelo odluku o privremenoj zabrani izvođenja programa:

PU Centar za obrazovanje odraslih „Vita Plus” na adresi Mala Lisa bb Cazin, da se privremeno zabranjuje izvođenje svih programa obrazovanja odraslih odobrenih od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, u trajanju od 3 godine ili do donošenja pravosnažnih sudskih odluka, dok je stavom 2 izreke akta Ministarstva obrazavanja USK odlučeno: Osnivač PU Centar za obrazovanje Vita Plus Cazin je odgovoran za obaveze ustanove i eventualno prouzrokovanu štetu, a stavom 3 je odlučeno da će se ovo rješenje objaviti u Službenom glasniku USK-a.

Prije donošenja Rješenja o privremenoj zabrani rada broj 10-38-13814-1/19 od 29.11.2019. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK je primilo informaciju Kantonalnog tužilaštva broj TO1 0 KTO 0033523 19 od 26.11.2019. godine o provođenju istrage protiv osumnjičenih lica zaposlenih u PU Centar za obrazovanje odraslih „Vita Plus“ iz Cazina.

U svojem Rješenju Ministrarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK navodi se da je slijedom pokrenutog postupka od strane Kantonalnog Tužilaštva USK-a, utvrdili da „Vita Plus“ Cazin nije osigurala minimum uvjeta za provedbu načela obrazovanja odraslih propisanih članom 2. Zakona o obrazovanju odraslih, a tim članom su propisana načela na kojima se temelji obrazovanje odraslih, između ostalih alinejom e) propisane su stručne i moralne odgovornosti andragoških stručnjaka, dok je alinejom f) propisana garancija kvaliteta obrazovne ponude, te da je „Vita Plus“ postupila suprotno članu 18., 19., 41., i članom 42. predmetnog Zakona. U svojem Rješenju Ministarstvo obrazovanja USK navodi da je „Vita Plus“ izdavala diplome i svjedočanstava o završenom obrazovanju bez prethodno održane nastave i ispita, nepoštivanje odredbi člana 19. u pogledu trajanja izvođenja programa obrazovanja odraslih, te načina vođenja andragoške dokumentacije i evidencija o polaznicima, što je utvrđeno posebnim istražnim radnjama Kantonalnog Tužilaštva USK-a.

Kako saznaje bisce.ba, Adnan Tulić zamjenik glavnog kantonalnog tužitelja Unsko-sanskog kantona i sam je postao meta istražnih organa države BiH.

Naime, tužilaštvo kantona 10 u Livnu zaprimilo je krivičnu prijavu 27. maja 2021.godine te formiralo predmet protiv zamjenika glavnog kantonalnog tužitelja Unsko-sanskog kantona tužitelja Adnana Tulića, radi krivičnog djela nesavjestan rad u službi, saznaje bisce.ba.

Kako bisce.ba saznaje u konkretnom predmetu protiv Adnan Tulića poduzete sve istražne mjere i radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH u cilju provjere navoda iz dostavljene krivične prijave.

Bisce.ba nezvanično saznaje da je protiv Tulića podnesena krivična prijava jer zloupotrijebio položaj prilikom obavljanja tužilačke dužnosti u okviru predmeta “Pero”.

bisce.ba