SLUČAJ “FOND” Smijenjeni Korlat ne da pečat, konfuzija u Fondu, prijava policiji i tužilaštvu

 

Kako piše  FB stranica  Sanainfo, Privremeni upravni odbor (PUO)  Fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu općine Sanski Most  nije uspio obaviti primopredaju, ” jer smijenjeni direktor i uposlenici Fonda nisu dozvolili Upravnom odboru da ovjeri svoje odluke pečatom Ustanove”.

Prema navodima ove stranice , protiv “rušitelja pravne države” upućena je pismena prijava Tužilaštvu USK i MUP USK sa zahtjevom da se asistira Upravnom odboru da sprovode svoje zakonom predviđene radnje.

Kao  što  je već objavljeno, imenovana v.d. direktora Aida Aganović-Atajić nije prihvatila imenovanje, što je bilo i očekivano. Situacija  u ovoj ustanovi  je  konfuzna. Smijenjeni direktor Selvir Korlat odbija da da pečat JU i , nezvanično, ne priznaje od OV Sanski Most, potvrđeni Privremeni upravni odbor. Navodno se u  ovoj javnoj ustanovi koju  drži SDA  zaposlenicima prijeti i otkazima ukoliko budu saradjivali  sa  novoimenovanim PUO.

Aganović-Atajić: Odbila  imenovanje

 

U ovakvoj pravno-političkoj situaciji Fond nema rukovodeće lice i smijenjeni direktor  ne smije  potpisivati  akte Fonda, jer bi to bilo krivično djelo, bez obzira na njegovo nepriznavanje  imenovanja  PUO. Praktično, niti jedna faktura  ili akti o  isplati plaća ne mogu biti potpisani do imenovanja novog v.d. direktora  ili do okončanja javnog konkursa za izbor novog direktora Fonda.

Slika može predstavljati 2 osobe, ljudi stoje i na otvorenom

Smijenjeni direktor Korlat: Čvrsta veza sa  Mentorom

Selvir Korlat je vijećnik  u OV Sanski Most ispred  SBB-a. Ova politička stranka je koalicionom partnerstvu sa SDA što je Korlata i dovelo  na poziciju  direktora Fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu općine Sanski Most. Fond je  ” riznica  para”  i SDA  će se grčevito boriti  da  na ovoj poziciji zadrži svoje  ljude.