ZAŠTO ČUVAJU REDOVA KORLATA Bivši direktor Fonda potpisao platne liste, šefica finansija Općine traži od njega dokaz da je još uvijek direktor

 

U  direktorsko-političkoj pantljičari u  Fondu  za komunalne djelatnosti i infrastrukturu općine Sanski Most  iskristaliziralo se nekoliko činjenica.

Bivšem  direktoru Selviru Korlatu, čiju  bi  diplomu ekonomiste trebalo skenirati od strane nadležnih organa, mandat  je istekao 3.novembra.

On još uvijek obnaša  direktorsku funkciju ne temeljem mandata nego  činjenicom da se još vodi u sudskom registru kao odgovorno lice.

Da  bi spriječili  imenovanje v.d. direktora  od  strane parlamentarne većine, zaposlenima u Fondu je zabranjeno(čitaj zaprijećeno) da budu imenovani od strane Upravnog odbora  na poziciju “ve-de”-a.

Na taj način se  do daljnjeg odgađa brisanje  Selvira Korlata iz sudskog registra, a “faktura se isporučuje” parlamentarnoj  većini, jer je “nesposobna”.

Ostaje  da se čim prije, a potrebno je zadovoljiti sve procedure  izbora i imenovanja nove upravljačke strukture Fonda (skupštine, upravnog odbora, direktora) što će se neminovno dogoditi početkom naredne godine.

Novi upravljački organi će tek tada moći detaljno pretražiti odnosno  izvršiti  neovisne finansijske revizije godišnjih izvještaja Fonda pod Korlatovim rukovođenjem, a i odranije, prije nego “krenu naprijed”.

To je jedan od  moćnih razloga što (državni) službenici SDA na čelu sa načelnikom općine Sanski Most  onemogućavaju  imenovanje  novog direktora Fonda.

Među parlamentarnom većinom u Sanskom Mostu, ali i daleko širim koncentičnim krugovima javnosti vlada uvjerenje a postoje i  osnovi sumnje da je “Korlatov Fond”  bio  “zlatna koka”  SDA u predizbornim i izbornim kampanjama. I šta još sve.

Korlat, iako mu je istekao mandat direktora, potpisao je platne liste zaposlenicima u Fondu.

Međutim,kako se radi o javnoj ustanovi koja preko trezorskog poslovanja posluje preko Općine Sanski Most, nadležna  državna  službenica  Organa uprave zatražila je aktom od  Korlata da  pruži dokaze da je još uvijek direktor, jer i ona sama ( državna službenica) zna da nije.

To je i razlog što je, kako je već objavljeno,Upravni odbor Fonda  uputio nove krivične prijave protiv “Korlata i drugih”  između ostalog i  budžetskom inspektoru Ministarstva finansija USK.