VANREDNA SJEDNICA OV Bez borbe smijenjeni predsjedavajuća dr. Sanda Čekić i zamjenik Jasmin Mujačić, nova predsjedavajuća dr. Nada Elijaš spelovala vođenje sjednice uz dobrodušnu pomoć sekretarke OV

Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most  održanoj večeras u 19 sati  16 vijećnika SDA , SBB, Narodnog pokreta i dva vijećnika koji se “vode” kao nezavisni smijenili  su predsjedavajuću dr. Sandu Čekić ( SDP) i zamjenika predsjedavajućeg Jasmina Mujačića (NiP).

Za novu predsjedavajuću imenovana  je dr. Nada Elijaš (SDA) , a  za zamjenika Sanel Mahić (SDA).

Elijaš i Mahić su dobili i aplauze.

 

 

Sve   je proteklo glatko, fluidno i  bez otpora, što  su omogućili vijećnici SDP, NiP,a, NES-a i Naše  stranke  nedolaskom  na vanrednu sjednicu.

Bio je to poraz bez ispaljenog metka.

Pored tačaka za smjenu i imenovanja novog rukovodstva Općinskog vijeća  za dnevni red je predloženo  ukupno 16 tačaka a veći dio se tiče dokumenata za funkcioniranje Općinskog fonda za infratrukturu i komunalne djelatnosti.

Prevagu novoj većini  dao je vijećnik Amir Islamčević koji  je   u ranijem saopćenju javnosti obrazložio svoj potez  potrebom da  se   deblokira  Fond  i da  se grad uredi prema projektima koji čekaju.

Islamčević   je u  saopćenju istakao  kako  nema nikakav finansijski interes u ovom  činu.

 

 

Proteklih desetak dana   trajale  su pripreme  za ovu  vanrednu sjednicu pri čemu  su u više  navrata zakazivani termini održavanja no 16 vijećnika se nije pojavljivalo, jer   su imali problem sa kvorumom, obzirom da su  dvoje vijećnika, Raif Karajković i Nada Ellijaš bili na moru.

Iz te činjenice  izrodila su osnovana sumnja  da  je neko krivotvorio potpise ovo dvoje vijećnika za sjednicu 25.avgusta  zbog čega  je otišla krivična prijava protiv vijećnika Mensura Seferovića  i  NN lica.

Seferović je  prijavljen jer je on predao  dokument sa potpisima vijećnika Stručnoj službi OV.

Današnje  odbijanje 16 vijećnika da se  sjednica   OV održi u 15 sati kada je bila zakazana od strane bivše predsjedavajuće dr. Sande Čekić  vezano je  upravo za vrijeme koje je trebalo da se  ode  u  Split po vijećnicu  Nadu Elijaš koja je  tamo bila  na godišnjem odmoru.

Zahtjev za  odgodu  ove sjednice  predali su vijećnici Mujo Sinanović i Selvir Korlat.

Nova  predsjedavajuća  je  uspjela  teškom mukom da uz asistenciju sekretarke OV  pročita nekoliko ključnih  rečenica, nakon čega joj je trebao odmor.  Sricanje i recitiranje dr. Elijaš koje je ličilo na čitanje Brajevog  pisma  praćeno je bez daha.

U sali su svi odahnuli, jer je  to bio traumatični dio  sjednice.

Navodno  nezavisni vijećnik Mensur Seferović je deklamatorski  “nastup”  predsjedavajuće  Elijaš komentirao  ovako:

–  Bila je bolja nego bivša predsjedavajuća prvi put.