MIRHADOV POMAK UNAZAD Prenijelo ga i otišao u legendu umjesto Nanića

 

Nekadašnji policijski istražitelj a sada na listi POMAK ko zna iz kojih motiva, pobuda i ciljeva poigrao  se  sa mobitelom snimajući nekakve izjave, vjerovatno   kao   verbalna vježba za izborne nastupe. No, ispostavilo se da je android za njega vrlo  opasna  igračka,  osim ako doista ima “argumente”  za ono što  tvrdi.

Da, Izet Nanić “nije ratni heroj”.

Nezvanično, Mirhad Abdijanović je “vježbajući”  šta da kaže u kampanji, jednu od govornih “koreografija” poslao  na pogrešan broj.

I tako otišao u legendu.

Umjesto Izeta Nanića.

Sa pjesmom ” U rukama Mirhada Abdijanovića svaka puška biće ubojita” .