POTVRĐENA OPTUŽNICA Alija Šljivar i Fersad Delalović dogovorili posao- Šljivaru četiri nekretnine, Delaloviću državna Bašta Hotel-Kafana u Ključu

Kantonalni sud u Bihaću  potvrdio  je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Alije Šljivara i  Fersada Delalovića  (54) iz Ključa i privrednog društva d.o.o. Tempic-FA Ključ.

Prvooptuženom Šljivaru  stavlja se  na teret počinjenje produženog krivičnog djela Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, dok se drugooptuženom i trećeoptuženom pravnom licu stavlja na teret počinjenje krivičnog djela Davanja dara ili drugih oblka koristi. Prema, službenom saopćenju Tužilaštva USK, postoji osnovana sumnja da je Alija Šljivar, kao direktor i odgovorna osoba u privrednom društvu d.d. Stari Grad Ključ sa privrednim društvom d.o.o. Tempic-FA Ključ zaključio ugovor o prodaji nekretnine zvana Bašta Hotel – Kafana za cijenu od 533.000 KM, a taj iznos  trebao je prema ugovoru biti plaćen do 30.juna.2013. godine. Privredno društvo d.o.o. Tempic – Fa pomenutu kupoprodajnu cijenu nikad nije platilo društvu d.d. Stari Grad Ključ kao dotadašnjem vlasniku nekretnine, niti je Alija Šljivar kao direktor d.d. Stari Grad Ključ ikada zahtijevao plaćanje te kupoprodajne cijene za d.d. Stari Grad Ključ. Umjesto da plati kupoprodajnu cijenu za prijenos prava vlasništva, d.o.o. Tempic – FA Ključ, zastupano tom prilikom po direktoru Fersadu Delaloviću, je 6. juna  2013. godine sa Alijom Šljivarom kao fizičkim licem zaključilo tri ugovora kojima je Aliji Šljivaru u vlasništvo prenio četiri nekretnine. Te nekretnine koje su mu prenesene u vlasništvo pometnutim ugovorima Alija Šljivar nikad nije platio društvu d.o.o. Tempic – FA. Iz ove transakcije i ostalih dokaza proizilazi da je Alija Šljivar, kao direktor d.d. Stari Grad Ključ na d.o.o. Tempic-FA Ključ prenio vlasništvo nad nekretninom zvana “Bašta” Hotel- Kafana i dvorište, a koja nekretnina nikad nije plaćena društvu Stari Grad Ključ, već Aliji Šljivaru kao fizičkom licu i to u vidu stanova koji su mu preneseni u vlasništvo.