KRAH TUŽIOCA TULIĆA Kantonalni sud Bihać pravosnažno oslobodio komandira PS Cazin Saida Ljubijankića i utvrdio da uopće nije bilo krivičnog djela!

Krivično vijeće Kantonalnog suda u BIhaću   u sastavu Osman Alibabić, Reuf Kapić i Fikret Hodžić  dana 20. januara ove godine odbilo je žalbu kantonalnog tužioca Adnana Tulića i potvrdilo prvostepenu presudu  Općinskog suda Cazin  od 4.novembra 2022.godine  kojom su krivice oslobođeni Said Ljubijankić i Admir Šabić. Njih je tužilac Tulić optužio za zloupotrebu ovlasti ili položaja,ali  je Kantonalni  sud ocijenio da je žalba bila neosnovana.

 

Potvrđena oslobađajuća presuda protiv Ljubijankića i Šabića epilog je četvorogodišnje istrage i sudskog procesa koji je budžet Kantona koštao najmanje 100.000 KM. Optuženje komandira PS  Cazin dio je “strategije i taktike” kantonalnog tužioca Tulića  u “ratu”  koji je vodio  protiv sada već bivšeg policijskog komesara Muje Koričića, obzirom da je Ljubijankić potčinjeni komesaru, a vežu ih i privatne prijateljske veze.

 

 

Ljubijankića koga Tužilaštvo  optužuje u još dva,  po   privatnom motivu “slična” krivična predmeta, uspješno brani advokat Jasmin Abdagić.

   

Advokat   i tužilac : 1:0

Iako se u javnom nastupu i  u sudnici tužilac Tulić na prvi pogled doima elokventno, kompetentno, meritorno, čak i autoritativno,  dobija se dojam , kada se pročita detaljno  obrazloženje tročlanog kantonalnog sudijskog “gremija” u pomenutom krivičnom predmetu da  je zamjenik glavne tužiteljice dobio  ozbiljnu pravnu lekciju šta se ,a šta ne podrazumijeva kao  krivično djelo. Malo previše  za pravosudnog edukatora o čemu čitamo nna Facebooku.

“Olakšavajuća” okolnost za tužioca  bi bila samo u strasnoj i neumerenoj namjeri  da Ljubijankića pošto-poto osudi   što je vjerovatno značajno umanjilo  njegove pravne kapacitete.

Kriminalizacija komandira PS Cazin  prvo  neozbiljnom optužnicom  a  onda lošom pravnom tužilačkom predstavom pred dva suda, pokazuje  kroz ovaj ali i druge slične “subjektivne”  optužnice  da  tandara-mandara  krivični slučajevi kod ozbiljnih sudija, hvala Bogu i znanju,  ne prolaze.

Krivično vijeće Kantonalnog suda  BIhać nije uopće impresionirala  samonaglašena erudicija  tužioca Tulića koji je npr umjesto fine bosanske rječce “dakle”  koristio latinski izraz “ergo” kao ni izrazi  tipa “voluntarizam” i sl, nego su zanemarujući verbalni vatromet kineske proizvodnje , samo radili svoj posao.

Suštinski, a pažljivi čitalac to može uvidjeti  na stranici 4 presude, Kantonalni  sud je zamjeniku glavne tužiteljice “objasnio”   da ono što je on zamislio kao krivično djelo, to, ustvari -nije, te da je optužnica  bila, na kraju krajeva, udarac u prazno. 

A na stranici 5  da citiramo, Kantonalni sud kaže da je “prvostepeni sud pravilno cijenio da da djelo za koje se optuženi optužuju nije zakonom propisano kao krivično djelo”.

Baš bolno.

Podsjeća na godinu 2016.  kada je direktor Nokije prodao firmu Majkrosoftu i u suzama izjavio:

-Nismo ništa pogrešno uradili, ali smo izgubili.