MARKETING

NORMALA.ba
PONUDA MARKETINŠKIH USLUGA

Statistike pokazuju da je poslije televizije, internet najisplativiji medij za oglašavanje. Međutim, uzimajući u obzir i kriterij cijene, internet se sigurno penje na prvo mjesto po isplativosti i stepenu primjene. Efekti internet oglašavanja su isti kao oni kod TV oglašavanja, jer postoje boja, pokret, zvuk, grafika i animacija.

 

Leaderboard banneri

Pozicionirani su pri vrhu svake stranice, uključujući sve web verzije i aplikacije. Relativno velika površina bannera i atraktivna pozicija čine leaderboard bannere jednim od najčešćih izbora prilikom planiranja kampanje.

Baner može biti logotip firme ili drugi vaš prepoznatljiv znak. Postavlja se u trakastom obliku   sa naručenom oglasnom porukom .  Svrha banera je uputiti posjetioca portala na web stranicu firme gdje može dobiti više informacija.

Sve naše promotivne usluge  mogu se ugovoriti kao: dnevna reklama, sedmična reklama, mjesečna reklama i godišnja reklama.

 

728×90  billboard (vrh stranice)

360×450 px rectangle (desna strana)

Baner može biti logotip firme ili drugi vaš prepoznatljiv znak. Postavlja se u obliku trakastog dijela sa oglasnom porukom po vašoj želji i u dogovoru sa nama. Obično se pojavljuje u za to određenom dijelu stranice. Svrha banera je uputiti posjetioca portala na web stranicu firme gdje može dobiti više informacija. Napomena: Promotivne suluge se mogu ugovoriti kao: Dnevna reklama, sedmična reklama, mjesečna reklama i godišnja reklama.

360×450 px rectangle (za mobitele)

 

Public reloations (PR),  publicitet

U ovom segmetu oglašavanja nudimo vam  široku paletu  usluga:

Informacija o poslovnim rezultatima,

Otvaranje novih poslovnih objekata,

Početak ili završetak većih radova,

Plasiranje novog proizvoda na tržište,

Potpisivanje velikih poslovnih ugovora,

Organizacija važnih sastanaka,

Posjete poznatih osoba,

Izbor novih članova menadžmenta,

Promjene u politici firme ili organizacije,

Press konferencije, kao i sve druge teme koje se trebaju komunicirati javnosti

PR članak sa banerom

Cijena po dogovoru ovisno o vrsti banera i PR informacije.

Sponzorstvo rubrike

– kontinuirano i ciljano predstavljanje proizvoda/usluga, akcija, noviteta,
– podizanje prepoznatljivosti brenda

– fiksne bannere na glavnoj stranici rubrike i podrubrika
– 1, 2  PR članka mjesečno

Cijena se formira na osnovu vaših potreba i dogovora o usluzi.

Stranica sa detaljnim prikazom (širi opis proizvoda/usluga, prikaz nekoliko fotografija)

Ovim se dobija mogućnost detaljnijeg opisa subjekta te proizvoda i usluga koji se nudi.

    Uključuje:
– detaljni opis proizvoda/usluga sa prikazom do 5 fotografija
– automatsko pojavljivanje pri vrhu kategorije

Recenzije proizvoda

Ovom interaktivnom metodom skrećemo pažnju na vaš proizvod i potičemo posjetioce portala da ih testiraju i daju ocjenu

Video savjeti

– sponzorisani video savjeti za promociju proizvoda/usluga kroz prikaz rješenja određenog problema konkretnim proizvodom.

Za više informacija o mogućnostima oglašavanja i cijenama paket aranžmana, kontaktirajte nas:

E-mail: urednik@normala.ba