ODGOVOR ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBIH NA ZAKLJUČKE XI SIMPOZIJA

KOmora magistara FBiH  na svooj službenoj stranici   obavijestila je članove  o odgovoru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na zaključke donešene nakon XI Simpozija magistara farmacije FBiH na temu “Dijabetes – novosti i izazovi u prevenciji i tretmanu”.

 

Odgovor ZZO i reosiguranja FBiH na zaključke XI simpozija  (1)-page-001