B PHARM U RALJAMA RESORA ZDRAVSTVA Kome (sve) smeta firma sa 55 zaposlenih

Prije mjesec dana postavili  smo slijedeće  pitanje u naslovu teksta „ Ko vlada krajiškim resorima- „protočni“ ministri ili vječiti „klasici“ vlasti, njihovi pomoćnici“.

Nije ova  tema  i propitivanje  stvar  slučaja ili novinarskog hira, nego  dvodecenijska  neispričana priča  o „ilegalnom“ razarajućem radu    »nezamjenjivih » državnih službenika po  skoro svim  resorima krajiške izvršne vlasti.

I prije mjesec dana i sad ponavljamo-riječ je o »vječitim« pomoćnicima ministara  koji su godinama razvili svoju  čarobnu neodoljivu i neuništivu  igru vladanja resorima.

Više uopće nije  upitno da  se radi  o  funkcionerima  bez konkurencije u  strukturi ministriranja i donošenja bitnih odluka i rješenja.

Da  bi  ostvarili vrhunski poduhvat ovladavanja ministarstvima  bilo je  potrebno samo jedno-da ih  niko godinama, pa i decenijama,   ne dira na pozicijama.

To se i dogodilo i to  imamo.

Stvorena je  klasa nedodirljivih »klasika« državne vlasti, službenika opće klase, ušančenih i ugrađenih  u  sve pore »svojih« resora, da  »protočni« krajiški ministri izgledaju kao  bespomoćni klovnovi kojima ovi  veziri administracije serviraju  šta i kako hoće.

Oni  su danas  » jaki«igrači,  opsjednuti  svojom neophodnošću   isključivo  na tim pozicijama dok  ih penzija ili smrt ne rastavi.

 

Mnogo je primjera  gdje  su ovi državni  službenici  zbog   dramatično velikog uticaja koji su »nakupili« tokom godina znali pozavršavati za sebe mnoge »dobre«  poslove    iza kojih je  formalno –pravno  rješenjima  i pečatima   stajala  država, odnosno Kanton.

Ministri  su  im  služili  i služe i danas  samo kao fikusi koji se  nisu puno miješali u svoj posao.

Pravno  nasilje nad  „B Pharmom“

O pravnom nasilju  nad Privatnom zdravstvenom ustanovom (PAZU) „B Pharm“ od strane  pojedinih državnih službenika  Ministarstva zdravstva USK  ni na stranicama našeg portala  nije  pisano direktno, ali  je javnost  posredno  upoznavana  sa sumnjivim radnjama  u  više  upravnih  postupaka.

O brojnim argumentiranim primjedbama „B Pharma“ na rad službenika pomenutog resora u opširnom pisanom aktu upoznati  su  premijer USK  i nadležna ministrica zdravstva.

Takođe  i Tužilaštvo USK koje vodi svoju istragu.

Kao  i federalni upravni inspektor.

Zvaničnih niti nezvaničnih  reakcija, do sada,  nije bilo.

Otuda, jer  svi “mudro  šute”  nastaje  ova argumentima dobro potkrepljena “priča”.

Ko ima  suprotne argumente, pozivamo  ga  da ih  prezentira.

-Privatna apotekarska zdravstvena ustanova B Pharm Bihać dostavlja Vam primjedbu na rad državnih službenika uposlenih u sektoru zdravstva u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK. Primjedba se odnosi na rad tih službenika na predmetima PZU B Pharm Bihać koji se vode ili su se u proteklom periodu vodili kod Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, a na čijem radu su državni službenici u više navrata pokazali nestručnost i neprofesionalnost s posljedicama koje su dovele do onemogućenog i otežanog rad PZU B Pharm Bihać i njenih podružnica, što je u konačnici rezultiralo velikom materijalnom i nematerijalnom štetom po PZU B Pharm Bihać. U kratkim crtama iznosimo samo najbitnije situacije u kojima su predmeti PZU B Pharm Bihać neopravdano dugo trajali, postupaka u kojima je Ministarstvo u istim situacijama donosilo drugačije odluke, a u drugom stepenu su im odluke poništavane, postupaka u kojima još nismo dobili odgovor, kao i postupaka u kojima smo oštećeni suprotno Zakonu-stoji  u  pismu  koje je B Pharm  polovinom aprila  uputio premijeru i ministrici.

U  ovom dokumentu se navode  svi primjeri  nestručnog  i neprofesionalnog rada  prema  PZU B Pharm.

Takvih  nabrojanih  slučajeva je  OSAM.

Jedan od  eklatantnih primjera  je slučaj „Apoteka u Domu zdravlja Bihać“ a obrađivač predmeta  ispred Ministarstva  zdravstva USK je državna službenica Ajnuša Felić, pomoćnica   ministrice zdravstva . Ova „anonimna“ pomoćnica ministrice  koja jako  dobro  radi „ u sjeni“ , važno je  za cijelu priču,  u prošloj godini  zaposlila je   kćerku  bez konkursa  u  »famoznom« Domu zdravlja Bihać , odnedavno »opjevanom«   kroz  policijsko-tužilačku akciju  hapšenja bivše direktorice ove zdravstvene ustanove. Dakle, među  35 zaposlenih bez konkursa je  i  karijernim  vezama  majke uposlena kćerka  Ajnuše Felić. 

„To“  svi znaju.

I  svima je to ” okej”, zar ne.

To više  ” u očima naroda” nije nikakav grijeh.

Nepoznati su, međutim, motivi koji vode državnu službenicu  da  koristeći  resor  zdravstva pravi  takve  nestručne  i neprofesionalne  greške.

           

U pomenutom slučaju „Apoteka u Domu zdravlja Bihać“  nakon prvostepenog rješenja Ministarstva zdravstva USK kojim se zabranjuje rad  apoteci B Pharma  u Domu zdravlja Bihać, drugostepeni organ Ministarstvo zdravstva FBiH ( u potpisu ministar Vjekoslav Mandić) PONIŠTAVA  rješenje  Ministarstva  zdravstva USK. Na  ovo rješenje  nema žalbe.

Federalni organ je, kada se iščita rješenje, potpuno urnisao „argumente“ prvostepenog organa i naložio  mu da se u obnovljenom postupku drži preciznih uputstava drugostepenog organa.

Alternativa  je da prvostepeni organ, budući da nema pravo žalbe, tuži Federalno ministarstvo zdravstva  i u upravnom sporu  dokazuje  da je „u pravu“.

Primjećujemo i slijedeće- prvostepeni organ rješenje drugostepenog organa od  30.aprila  šalje  stranci u upravnom postupku B Pharmu  6.juna. Skoro 40 dana traje “putovanje”  akta od  Sarajeva  do Bihaća.

Kada  se iščita  drugostepeno rješenje  vidi se da je  prvostepeni organ  napravio  neviđene pravničke propuste koje ne bi pali na pamet ni studentima prve godine Pravnog fakulteta, kao što je npr.  upuštanje  u tumačenje  odredbi iz oblasti obligacionih propisa  (utvrđivanje  da  li je ugovor o zakupu prestao ili nije, što uopće nije u nadležnosti Ministarstva zdravstva, već je tumačenje odredbi ugovora u nadležnosti ugovornih strana ili suda, što potvrđuje stav Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Federalnog ministarstva zdravstva).

Ili činjenica   da je prvostepeni organ ( čitaj Ministarstvo zdravstva USK, Ajnuša Felić ) ovaj postupak pokrenuo navodno  po službenoj dužnosti radi zaštite javnog interesa!?

Ovo je  namjerna i teška povreda zakona, jer su zdravstvena i apotekarska djelatnost utvrđene kao djelatnosti od interesa za Federaciju, a ne i zakup poslovnog prostora koji je obični komercijalni posao!

Ili stav  prvostepenog organa  da u svom rješenju potpuno zanemaruje činjenicu da se o  otkazu zakupa vodi sudski spor, iako mu je to poznato  i navodi to, ali uprkos tome konstatira da  je postojeći sudski spor nebitan za rješavanje upravne stvari!?

Ili činjenica  da prvostepeni organ odranije zna za mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva o konkretnom pravnom pitanju, ali da  bi opravdao nezakonitost donesenog rješenja, obraća se Kantonalnom pravobraniocu za davanjem pravnog mišljenja u vezi Ugovora o zakupu PZU B Pharm Bihać i ZU Dom zdravlja Bihać i izdavanja rješenja o prestanku rada Ogranka br. 1 PZU B Pharm Bihać, iako  zna da kantonalni pravobranilac  nije organ nadležan  za davanje mišljenja o primjeni propisa čiji je donosilac Federalno ministarstvo zdravstva,a pogotovo nije nadležan  da daje pravno mišljenje  o tome da li će se za neku apoteku donijeti rješenje o prestanku  rada ili ne.

Iza kulisa

O konkretnim  motivima pravnog nasilja  nad B Pharmom  u ovom slučaju teško je donijeti  tačan  sud, ali  ako nije riječ o  totalnom pravničkom neznanju, onda  brojni slučajevi  nestručnog i neprofesionalnog rada službenika Ministarstva zdravstva USK u upravnim postupcima spram B Pharma navode na pomisao da se  „pogoduje  drugim licima.

Kojim, čuće se.

Slijedeće činjenice su apsolutno provjerljive i mogu se prezentirati javnosti u svim detaljima. Naime…

B Pharm  Domu zdravlja Bihać plaća  zakupninu od 6500 KM plus PDV što  je najveća zakupnina ne samo u BiH za jednu apoteku nego i u regiji.

Do prostora je došao  regularnim javnim konkursom kada je i pored tada protežiranih  „esdepeovskih“  firmi , iznenađujuće,prošao sa  najboljom ponudom od 100 KM po kvadratnom metru .

To se dogodilo, naprosto zato, jer niko nije očekivao jednu takvu „suludo visoku“  ponudu. Ostale  ponude su  bile tri do pet puta niže.

Proteklih pet godina koliko je trajao  ugovor B Pharm je uredno plaćao kiriju,a kad je došlo  do isteka  ugovora  zbog pogrešnog  tumačenja  iz Ministarstva zdravstva USK  Pravilnika o bližim uvjetima… Upravni odbor  ZU Dom zdravlja Bihać je donio  nezakonitu odluku o otkazu poslovnog prostora PZU B Pharm Bihać zbog  čega je zasnovan sudski spor.

Sedam dana nakon davanja prvobitnog (pogrešnog )mišljenja koje je proizvelo nezakonitu odluku Upravnog odbora  Doma zdravlja Bihać  po istom pitanju od istog obrađivača akta iz Ministarstva zdravstva USK  doneseno je TOTALNO DRUGAČIJE mišljenje u kome stoji da  kantonalno Ministarstvo NIJE  NADLEŽNO  da tumači odredbe ugovora o zakupu, već nadležni sud, a da se po pitanju odluke o davanju u zakup viška medicinskog odnosno nemedicinskog prostora treba očitovati Federalno ministarstvo zdravstva obzirom da je ono donosilac  propisa prema kojem se navedena odluka donosi.

I pored činjenice  da je donesen  akt otkaza poslovnog prostora Dom zdravlja  Bihać svakog mjeseca šalje B Pharmu fakturu na iznos od 6500 KM koju B Pharm uredno sve do danas plaća na  račun Doma zdravlja!? Ova  zdravstvena ustanova  posredno  i sama priznaje ugovorni odnos. Obligacioni propisi  su jasni  u ovakvom slučaju.

Zbog postojećih federalnih propisa,ukoliko i ako dođe  do sudskog epiloga, po kome će otkaz ugovora  o zaakupu  biti pravosnažan, Dom zdravlja  Bihać  gubi svaku pravnu mogućnost  da  ovaj prostor da u zakup nekoj drugoj apoteci. Na taj način, ova  zdravstvena ustanova  gubi godišnju apanažu  od 78.000 KM.

Do sada  je Dom zdravlja Bihać  na ime zakupa od B Pharma naplatio više od 550.000 KM.

Prolog

B Pharm je ustanova  koja zapošljava 55  radnika i tokom svog poslovanja uredno izmiruje sve  obaveze prema  državi.

Istovremeno se  u skladu sa svojom zdravom  poslovnom politikom razvija i van granica Unsko-sanskog kantona.

Tokom proteklih godina, mimo snažne volje i uplitanja  “određenih  struktura” , u brojnim farmaceutskim aferama na USK o kojima su pisali bh mediji i istragama koje vode nadležni državni organi -nije bilo  “B Pharma”.

Na kraju, uprava B Pharma je zatražila i službeni sastanak sa premijerom USK Mustafom Ružnićem i  resornom ministricom zdravstva Nerminom Ćemalović sa  ciljem  da  se u potpunosti  “otvore  karte” , ako  je  potrebno, i u prisustvu medija.

          

Tim prije, što je ministrica  Ćemalović u jednoj nedavnoj prilici na javnom mjestu izjavila pred svjedocima  da  “ima pritiske vezano  za B Pharm”.

Red bi bilo da to  ponovi i pred novinarima i  kaže  ko “pritišće”