STAZAMA LUTAJUĆE INICIJATIVE KRAJIŠKE MINISTRICE ZDRAVSTVA Pregled regulacije demografskih i geografskih kriterija u zemljama EU

Nenadana a  možda u “uskim krugovima” planirana  inicijativa ministrice zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona dr. Nermine Ćemalović prema Federalnom ministarstvu zdravstva  da se ukinu demografski i geografski kriteriji kod osnivanja apoteka unijela je nemir i zabrinutost kod farmaceutske struke u USK i otvorilo niz pitanja o motivima ovakve inicijative. Ono što Sebija Izetbegović pokušava da uradi sa neposlušnim kolegama ljekarima, na jedan drugi  način prema farmaceutima čini Ćemalovićka.

 

 

Federalna komora farmaceuta je jasno stavila do znanja da se radi o nasrtaju na  ovu djelatnost iza koje se kriju lobistički interesi i najavila pravnu i svaku drugu borbu za  održavanja dostignutog nivoa razvoja  farmaceutskog sistema.

Već smo objavili da skoro sve evropske zemlje imaju ugrađene demografske i geografske kriterije, a u regiji jedino Srbija i entitet Republika Srspka  nemaju ove kriterije.

Evo kako  to izgleda po evopskim državama.

 

Austrija:

Geografski kriterij: 500m između apoteka.

Demografski kriterij: 5.500 stanovnika na jednu apoteku.

Belgija:

Zakonom se utvrđuje maksimalan broj apoteka u općini u skladu s brojem stanovnika. Pored toga, postoji moratorij kojim se ograničava broj apoteka koje je moguće otvoriti.

Hrvatska:

Geografski kriterij: Kriterij koji se odnosi na udaljenost između apoteka zavisi od broja stanovnika: u gradovima s najmanje 500 hiljada stanovnika udaljenost je 200 metara zračne linije. U gradovima koji imaju između 100 hiljada I 500 hiljada stanovnika, udaljenost je 300 metara zračne linije, a u gradovima s manje od sto hiljada stanovnika, udaljenost je 500 metara zračne linije.

Demografski kriteriji: definirani brojem osiguranika (koje osigurava Zavod za zdravstveno osiguranje Hrvatske) na određenom područjju. Minimalan broj je 3000 osiguranika na jednu apoteku.

Danska:

Danska uprava za zdravstvo izdaje licence za posjedovanje u upravljanje apotekama I određuje gdje se primarna apoteka iz lanca može otvoriti. Stoga farmaceut ne može po svojoj volji otvoriti primarnu poslovnicu. Međutim, farmaceut koji je vlasnik primarne apoteke može otvoriti drugu poslonicu u radijusu od 75 km ili manje od primarne poslovnice. Farmaceut može otvoriti do 7 poslovnica.

Estonija:

Demografski kriterij: Licenca za pružanje apotekarske usluge može se zatražiti ako je opća apoteka udaljena više od 30km od najmanje 2000 stanovnika koji žive u jednoj lokalnoj zajednici ili više susjednih lokalnih zajednica.

Finska:

Osnovni kriterij: Obavezno je posjedovati licencu  za otvaranje apoteke.

Geografski kriterij: Važno je da mreža apoteka pokriva cijelu zemlju i da se garantuje jednaka usluga i pristup lijekovima svima. Broj apoteka je ograničen kako bi se zadržao funkcionalni kapacitet apoteka i kako bi se garantiralo pružanje apotekarskih usluga u udaljenim područjima.

 Francuska :

Geografski kriterij: Regionalna zdravstvena agencija može zahtijevati minimalnu udaljenost između postojeće i nove apoteke. Također može odrediti općinu u kojoj će se apoteka otvoriti kako bi se stanovništvu pružila optimalna usluga.

Demografski kriterij: 1 apoteka na 2.500 stanovnika: nova apoteka na još 4.500 stanovnika.

Grčka:

Demografski kriterij:  1 apoteka na 1000 stanovnika na regionalnom ili općinskom nivou. U općinama s do 1000 stanovnika odobrava se samo jedna licenca za otvaranje apoteke.

Mađarska:

Geografski kriterij: 250 m

Demografski kriterij: Ako grad ima više od 50 hiljada stanovnika – 4000 stanovnika na jednu apoteku. Za gradove s manje od 50 hiljada stanovnika, 4500 stanovnika na jednu apoteku.

Italija:

Geografski kriterij: 200m

Demografski kriterij: Najviše jedna apoteka na 3300 stanovnika u svakoj općini, pri čemu nema razlike između urbanih I ruralnih područja.

Luksemburg:

Demografski kriterij: 1 apoteka  – 4500 stanovnika

Malta:

Geografski kriterij: 300 m

Demografski kriterij: 1 apoteka – 2.500 stanovnika

Poljska

Odobrenje za otvaranje nove apoteke izdaje se ukoliko ima 3000 stanovnika na apoteku u jednoj lokalnoj zajednici i ako je predložena lokacija najmanje 500m udaljena od najbliže postojeće apoteke.

Portugal:

Geografski kriterij: 350m; udaljenost od bolnica i zdravstvenih ustanova 100m

Demografski kriterij: 3500 stanovnika na jednu apoteku.

Slovenija:

Geografski kriterij: 400m cestovne udaljenosti za urbana i 5km za ruralna područja.

Demografski kriterij:  1 apoteka na najmanje 6.000 stanovnika. Podružnica mreže apoteka može se otvoriti u gradu s najmanje 2500 stanovnika ukoliko u gradu postoji organizirana zdravstvena njega (ukoliko postoji ambulanta ili dom zdravlja)

Španija:

Geografski kriterij: 250 m.

Demografski kriterij:  Najmanje 2800 stanovnika na jednu apoteku. Nadležna tijela mogu postaviti više zahtjeve kada je u pitanju broj stanovnika, a ograničenje je 4000 stanovnika. Kada se ispune ovi uvjeti, nova apoteka može se otvoriti u području s više od 2000 stanovnika.