INTERVJU: Kemal Hrnjić ,Narod i Pravda: Vjerujte djelima, a ne izgovorenim riječima!

 

 

Pitanje: Prije svega želimo da se zahvalimo što ste odvojili vrijeme za naš portal. Vi ste sigurno jedno osvježenje na političkoj sceni u Bihaću, niste se bavili politikom, sigurno imate mnogo pitanja o tome zašto politika, odgovorili ste bezbroj puta na to, ali niste još uvijek rekli, da li ste se pokajali u nekim trenucima zbog odluke da uđete u politiku?

Najprije se želim zahvaliti na prilici da se putem vašeg portala građani upoznaju s našim timom i programom. Iz razgovora s ljudima ovih dana mnogi me pitaju „zašto u politiku“? Smatram da je došlo vrijeme da naši građani imaju pravo i na drugačija promišljanja o pravcu u kojem Grad Bihać treba krenuti. Ja sam jedan od tih. Iz toga se i rodilo mišljenje da pokušamo promijeniti taj smjer. Politiku doživljavam kao kreiranje okruženja u kojem ću se baviti općim dobrom na korist naše zajednice. U tom smislu ideja mene i mojih suradnika je bila da jedan uspješan model vođenja firme Meggle u kojoj sam radio, a u što su se građani Bihaća mogli uvjeriti, pokušamo prenijeti i na Grad Bihać i da to naši građani osjete na svom standardu i poboljšanju životnih uslova. Moja poruka građanima Bihaća u tom smislu bi bila vjerujte djelima, a ne izgovorenim riječima. Tu svoju namjeru planiram realizirati u koaliciji s građanima, gdje od njih očekujem odgovarajuće ideje i prijedloge. Prosperitet Bihaća je naš zajednički projekat i isti ćemo zajedno realizirati.

Još uvijek je rano govoriti o mom pokajanju zbog ulaska u politiku. Za sve je potrebno vrijeme, pa tako i za politiku. Međutim vjerujem u ljude, vjerujem u tim i naš program da život u našem Gradu učinimo boljim.

Pitanje: Građani Bihaća su vas imali priliku upoznati kao direktora jedne međunarodne kompanije, čak ste i najviša priznanja Grada Bihaća dobili kao uspješan menadžer, mnogi su stava da na čelu Grada treba da bude baš menadžer. Da li, već sad, uviđate ključne probleme sa kojima se nije pozabavio niti jedan gradonačelnik u proteklom periodu?

 

Unaprjeđenje privrednog ambijenta u Gradu Bihaću kroz jačanje kapaciteta Grada za privredni razvoj, poboljšanje poslovnog okruženja,  osiguranje jednostavnijeg i lakšeg poslovanja postojećim privrednim subjektima, unapređenje uslova poslovanja u Gradu, jačanje imidža Grada Bihaća kao investicijske i turističke destinacije i privlačenje novih domaćih i stranih investicija su glavni elementi mog Programa. Plan je poboljšati poslovno okruženje u kojem će privrednici s područja Grada, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge koje će olakšavati njihove poslove, a koji su u nadležnosti Grada.

Naš Program predstavlja inicijativu koja utječe na poboljšanje modernizacije i efikasnosti gradske uprave, koja treba otkloniti prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogućiti bolje rezultate u privlačenju domaćih i stranih investicija i uvođenje novih tehnologija, te otvaranje novih radnih mjesta.

Kroz višegodišnje radno iskustvo u privredi uvidio sam mnoge probleme koje danas opterećuju Bihać i usporavaju, pa možemo reći, i zaustavljaju njegov privredni rast i razvoj, a što su osnovni preduslovi za razvoj jedne lokalne zajednice. Rast zaposlenosti i privrednih aktivnosti, kao i povećanje životnog standarda građana u jednoj lokalnoj zajednici su osnovni preduslov za unapređenje i svih drugih segmenata društva u toj lokalnoj zajednici. Na ovakav način gdje investitori čekaju određene dozvole po nekoliko godina nije realno očekivati značajnije investicijske cikluse, a samim tim ni da će život u našoj lokalnoj zajednici u budućnosti biti na nekom višem nivou.

Što se tiče problema sa kojima se nisu fokusirano bavili prethodni gradonačelnici Grada Bihaća to su zasigurno socijalni projekti, a mi i ovdje donosimo nove ideje i projekte koji će pomoći socijalno ugroženim kategorijama društva. Projekat smo nazvali „Socijalni market“, a isti predviđa razne vidove pomoći socijalno ugroženim kategorijama kroz tzv.“socijalne frižidere“, ali i kroz niz projekata koji su usmjereni na ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija društva.

 

Pitanje: Bihać se suočava sa velikim problemima kada je riječ o odlasku mladih, sigurno nije iznimka u odnosu na ostatak države, ali je među vodećim sredinama kada je riječ o tom za nas negativnom trendu. Šta je to što Kemal Hrnjić kao gradonačelnik može obećati mladima u Bihaću?

 

Mladi ljudi će biti na vrhu liste mojih prioriteta. Uz privrednike to je kategorija građana sa kojom želim ostvariti najbolju suradnju. Vrlo često sam imao priliku razgovarati sa mladim ljudima o njihovim idejama i projektima i nebrojeno puta sam podržao realizaciju tih projekata. I danas mnogi projekti žive u našem gradu i sretan sam zbog toga. Uvijek bih nakon tih razgovora ostao impresioniran idejama, energijom i entuzijazmom tih mladih ljudi. Ja to želim iskoristiti.

Moja namjera je što više mladih ljudi uključiti u razne procese u društvu. Ono što sigurno mogu obećati mladima da im neće biti potrebna iskaznica političke stranke da bi zavrijedili moju pažnju i moju podršku. Javno im obećavam da ću biti najveći borac za društvo jednakih šansi za sve. Probleme mladih vidim u obrazovanju, nemogućnosti pronalaska posla, rješavanju stambenog pitanja i sl. Vrlo rado bih recimo sufinansirao rješavanje stambenih pitanja mladih, ali to će svakako zavisiti od budžeta koji bude imao novi gradonačelnik.

 

Pitanje: Rekli ste u jednom od svojih obraćanja javnosti, da broj kandidata za gradonačelnika Bihaća- dovoljno govori o radu i rezultatima rada sadašnjeg gradonačelnika Fazlić Šuhreta. Da li bi nešto izdvojili kao najveću grešku koju je Fazlić napravio, ili neki niz grešaka, zbog kojih bi građani koji su ga podržali prije 4 godine u novembru trebali uskratiti podršku Fazliću?

 

Izbori su najbolji ispit za preispitivanje rada aktualnog gradonačelnika. Građani na izborima odlučuju ko ide, a ko ostaje. Tu ocjenu će donijeti građani na predstojećim Lokalnim izborima, to je njihov posao. Ono što ja generalno zamjeram izabranim zvaničnicima je to što u izbornim kampanjama daju jako mnogo populističkih obećanja građanima nastojeći probuditi optimizam, a onda brzo nakon izbora zaborave na one koji su ih birali i na njihove stvarne probleme. Mnoga od tih obećanja nikad ne budu realizirana, a u mnogim slučajevima urade upravo suprotno od onog što su obećali, a sve zbog svojih ličnih ili usko stranačkih interesa, pogaze sve ono što su govorili u kampanjama zbog čeka se građani osjećaju izdani i prevareni.

Svjedočimo iz dana u dan o situaciji u Gradu. Mišljenja sam da mali broj građana može biti zadovoljan sa današnjim stanjem u Bihaću iz više razloga. Upravo su izbori mogućnost da to promijenimo.

Pitanje: Poznato je da ste u periodu dok ste bili na čelu međunarodne kompanije u tom periodu povećali broj uposlenih za dva puta, svakako građane najviše zanima egzistencija, da li iskustvo i postignut rezultat možete primijeniti I na čelu Grada Bihaća? Da li ukupan broj zaposlenih na području Grada Bihaća može biti povećan sa određenim aktivnostima gradonačelnika?

Bihać danas ima tek nešto više od 12 hiljada zaposlenih ljudi. To je oko 20% ukupnog broja stanovnika po zadnjem popisu. Poređenja radi Sarajevski kanton ima oko 38% zaposlenih od ukupnog broja stanovnika. Ovaj podatak govori gdje je Bihać danas po pitanju zaposlenosti. Naši građani su spas tražili odlaskom u inostranstvo. Pandemija Cov-19 je taj trend zaustavila. Bojim se normalizacije stanja i nastavka egzodusa prema zapadu. Naša privreda je u teškoj situaciji. Mnoge privredne aktivnosti su u padu. Većina poduzeća koja je vršila distribuciju roba široke potrošnje iz Bihaća za područje Unsko-sanskog kantona su napustila Bihać i svoje poslovanje prebacila u neke druge centre, većinom u Banja Luku. Ovo govori da nešto ne štima u Bihaću, ovim smo izgubili mnoga radna mjesta, izgubili prihode po raznim osnovama.

Turistički i ugostiteljski sektor jedva preživljavaju. Poduzeća koja su orjentirana na izvoz u EU se suočavaju sa otkazivanjem ugovora. Svjedoci smo da su mnoga poduzeća koja su uredno poslovala na području Grada u ovoj godini zatvorena. Situacija je vrlo ozbiljna i njoj se mora krajnje ozbiljno pristupiti. Novi gradonačelnik će morati uložiti dosta energije da prije svega „prežive“ postojeća radna mjesta, a onda iznalaziti rješenja za otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru.

Nema više mjesta zapošljavanju na budžet. U ovoj godini je budžet Grada Bihaća opterećen za dodatnih 800 hiljada KM uvođenjem dodatnih budžetskih korisnika na trezor Grada, dok je zbog pandemije u posljednja četiri mjeseca u gradu bez posla ostalo 560 radnika. Moraju se oslobađati budžetska sredstva i usmjeravati na poticaj zapošljavanju i kreiranju boljeg poslovnog ambijenta. Značajno poticati i ulagati u poljoprivredu i turizam te iznalaziti sredstva za izgradnju putne infrastrukture za kvalitetniju povezanost sa drugim centrima. Vidim puno prostora za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih ljudi u sektoru proizvodnje zdrave hrane što Grad Bihać mora prepoznati i u što je moguće većem kapacitetu podržati.

Pitanja: Kako gledate na problem migranata u Bihaću?

Migrantska kriza je trenutno najveći problem u našem Gradu. Pokazalo se da velika većina tih ljudi ne bježi samo iz ratom zahvaćenih područja, nego i iz drugih zemalja gdje nema ratnih sukoba bježeći iz nekih drugih razloga. Sve ovo unosi nemir među građane Bihaća, opravdano. Građani Bihaća znaju da država Bosna i Hercegovina, čija je nadležnost upravljanje migracijama, nije u potpunosti preuzela odgovornost iz svoje nadležnosti i institucije Bosne i Hercegovine nisu dovoljno uradile da se ovom krizom upravlja na najbolji mogući način, kako bi humanitarni aspekt bio u potpunosti zadovoljen, ali i ujedno bezbjednosna situacija na području Grada Bihaća i USK-a bila na zadovoljavajućem nivou. Naprotiv, humanitarna i epidemiološka situacija je na rubu eskalacije, dok je sigurnost građana i njihove imovine stalno ugrožena.

Moj stav je da mir i sigurnost građana Bihaća treba biti prioritet svakoj vlasti i da sve migrante koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu, a koji nisu podnijeli zahtjev za azil, potrebno u skladu sa važećim procedurama vratiti u zemlje iz kojih su došli.

Smatram da je gradska vlast u takvoj sitaciji trebala aktivnije reagirati, pa i samoorganizirati se, uspostaviti punktove i kontrolirati kretanje migranata, a nakon takvog pritiska siguran sam da bi i nadležni u institucijama Bosne i Hercegovine shvatili kako je i Bihać dio Bosne i Hercegovine.

Pitanja: Ne možemo, a da se ne dotaknemo sporta u gradu na Uni. Bihać i sportski klubovi u Bihaću nikad do sad nisu imali lošije rezultate. Nogomet, košarka, rukomet, odbojka su u nižim ligama, tek individualni sportovi postižu određene rezultate, ali niti oni nisu na razini rezultata koje su nekad postizali. Da li tu može uticati Grad Bihać, možemo li se nadati utakmicama premijer lige u nekim od spomenutih sportova u našem gradu?

 

Nažalost moram konstatirati da nam sport nikad nije bio na lošijem nivou.

Bihać je uvijek bio grad sporta, međutim to danas ne možemo reći. Veoma mali broj klubova i pojedinaca se takmiči na vrhunskom nivou. Budžetska izdvajanja za sport su nedostatna za ozbiljnije sportske rezultate. Veoma su niska ulaganja u djecu i u omladinske kategorije, te u infrastrukturu koja našoj djeci obezbjeđuje dobre uslove za trening. Sami znate da je  za pravilan razvoj mladih od posebnog značaja bavljene sportskim aktivnostima. Osiguravanjem preduslova za bavljenje sportom mladim ljudima omogućavamo na taj način sadržaje koje će ih pozitivno usmjerit u njihovim životima. Mladi su budućnost Bihaća. Ukoliko zapostavimo mlade, zapostavili smo budućnost našeg Grada.