BITKA ZA FOND Islamović: Van pameti je da direktor Korlat odbija suradnju sa Privremenim upravnim odborom koji mu je nadređen, ako bude bilo neophodno, tražićemo i asistenciju policije

Mensur Islamović je predsjednik Privremenog upravnog odbora (PUO) JU “Općinski  fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu”  Sanski  Most čije imenovanje je potvrdilo Općinsko vijeće Sanski Most na nedavno održanoj  vanrednoj sjednici koja  je izazvala  žustre  političke tenzije.  Islamović je vrlo iskusan diplomirani pravnik.

Za portal normala.ba  iznosi  događaje vezane za  održavanje prve sjednice PUO i opstrukcije koje su članovi ovog upravnog tijela imali juče i danas.

 

Korlat: Zabranio  kontakte  zaposlenicima sa PUO 

“Mi smo juče kasno dobili rješenje o imenovanju negdje oko 15,10 sati. Oni su ispali nefer samo iz razloga  što je, kako sam čuo,  načelnik  (Faris Hasanbegović,nap.nov) zabranio  da nam se ustupe postorije  da održimo sjednicu PUO, a direktor ( Selvir Korlat, nap. nov.)  javio da nas niko ne smije primiti unutra, iako smo se legitimisali sa rješenjem  OV . Nisam želio  to forsirati jer smo kasno  dobili rješenje, a oni su se spremali da idu kući… Danas  sam pokušao putem telefona i preko nekih svojih veza  da uspostavim kontakt sa  direktorom Korlatom, ali on je zabranio  sa nama  kontakte svim zaposlenicima. Stoga  sam otišao na poštu i poslao odluku  o poništavanju javnog konkursa za direktora  Fonda, preporučeno sa dostavnicom. Tu potpisanu odluku oni moraju protokolisati, staviti na nju pečat i arhivirati.

Ubuduće ću direktoru Fonda  kao predsjednik PUO ostaviti rok od tri do pet dana da organizuje prostorije za rad PUO, planiram sjednicu PUO naredne sedmice, a  ako nam ne omogući rad, onda ćemo se obratiti Policijskoj upravi Sanski Most da nam omogući rad, jer to nije privatna imovina direktora.

Smatram  da je to “van pameti”  da direktor sebi dozvoljava da odbija suradnju sa PUO koji mu je nadređen. To je za mene katastrofa”, kaže Islamović.