PRIZNANJE Farmaceutska kompanija „ B Pharm“ dobila Certifikat izvrsnosti od međunarodne bonitetne kuće CompanyWall business

 

 

Farmaceutska kompanija „B Pharm“ Bihać  dobila je  Certifikat  od međunarodne bonitetne kuće CompanyWall business kojim se potvrđuje da je ovaj poslovni subjekt u grupi firmi sa najboljom bonitetnom ocjenom u Bosni i Hercegovini za 2021.godinu . CompanyWall business je poslovna platforma za provjeru najznačajnijih finansijskih podataka privrednih subjekata.

 

 

Ovo priznanje dolazi  u godini kada  B pharm obilježava je  10 godina uspješnog poslovanja. Počela je sa jednom maloprodajnom jedinicom u Bihaću a danas je Privatna zdravstvena ustanova „B Pharm“ jedan od lidera u maloprodaji lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u Federaciji BiH sa lancem od 30 apoteka, od čega 22 na području Unsko-sanskog,  te po četiri  apoteke u Srednje-bosanskom i Sarajevskom kantonu. Zapošljava 110 radnika.

Poslovni rezultati  „B Pharma“ bilježe kontinuirani rast, a pozicioniranost,  konkurentnost, pristupačnost i prilagodljivost tržištu odrazila se na prepoznatljivost  i reputaciju kod kupaca, što je „B Pharmu“ donijelo u bh okvirima ulogu i značaj jednog od najpoznatijih trgovaca farmaceutskim proizvodima.

„ Naše apoteke opremljene su prema najsuvremenijim svjetskim standardima, što podrazumijeva apoteke  otvorenog tipa uz neposredan kontakt pacijenta i apotekara. Kontinuirano ulažemo u kvalitet i modernizaciju procesa rada naših apoteka sa krajnjim ciljem da zadovoljimo potrebe naših građana. Naš rad i poslovanje odvija se u skladu sa smjernicama najbolje apotekarske prakse i najvišim standardima u apotekarskoj djelatnosti“, kaže mag.farm. Dženis Šabulić, vlasnik i direktor PZU „B Pharm“.

 

Šabulić posebno ističe kao prioritet i strateški cilj usavršavanje i osnaživanje ljudskih resursa kompanije.

Ljudski faktor je odlučujući u prepoznavanju kompanije „B Pharm“ kao pouzdanog partnera u očuvanju zdravlja građana, naglašava on.

 

 

“B Pharm“ je među prvim farmaceutskim kućama  podnio zahtjev  za certifikaciju kao obavezan  normativ  za kvalitet za sve apoteke koje posjeduju ovaj dokument za kvalitet usluge  i standard sigurnosti od ovlaštene Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH-AKAZ.

 

 

U godini  jubileja „B Pharm“ je u  Bihaću kantonalnom centru Unsko-sanskog kantona, otvorio  Internacionalnu apoteku kao krunu jedne  faze razvoja.

 

Registracijom Internacionalne apoteke građani, odnosno pacijenti sa Unsko-sanskog kantona imaju mogućnost da preko ove apoteke ostvare interventnu nabavku rijetkih lijekova kojih nema na našem farmaceutskom tržištu.