NASTAVAK FARSE U GRADU NA VIŠE RIJEKA Krivična prijava protiv Mensura Seferovića i NN lica zbog sumnje u krivotvorenje potpisa vijećnika

Ministarstvu unutrašnjih poslova  Unsko-sanskog kantona i Tužilaštvu USK upućena  je krivična prijava protiv općinskog  vijećnika  Mensura Seferovića i NN lica iz Sanskog Mosta zbog sumnje u krivotvorenje potpisa  nekih vijećnika za vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Sanski Most koja se trebala održati proteklih dana.

 

 

U prijavi se navodi da su Seferović i NN lica protivno članu 69 stav 5 Poslovnika o radu OV Sanski Most dana 25.08.2022.godine na nezakonit način popunili i predali  Stručnoj službi OV  pismeni zahtjev  za zakazivanje vanredne sjednice OV Sanski Most čime su ostavili obilježja krivičnog djela iz člana 387  KZ FBiH Nesavjestan rad u službi i člana 373 Krivotvorenje isprave.

U Obrazloženju prijave se navodi da je Stručna služba OV   25. avgusta zaprimila dokument  sa 16 potpisa vijećnika OV za sazivanje vanredne sjednice, a nakon što je predsjedavajuća OV zakazala  vanrednu sjednicu  istoga dana  u 15 sati niko od  16 “potpisanih” vijećnika nije došao na sjednicu.

 

Karajković: Odmara u Vodicama ( Republika Hrvatska)

 

Elijaš: Na godišnjem u Splitu (Republika Hrvatska)

Naknadnom provjerom saznalo se da su vijećnici Raif Karajković (SDA ) i Nada Elijaš (SDA) u vrijeme potpisivanja i predaje ovo dokumenta boravili na moru u susjednoj Hrvatskoj ( Karajković u Vodicama, Elijaš u Splitu) zbog čega postoji osnovana sumnja da  su njihovi potpisi krivotvoreni. Nezvanično, postoji osnov sumnje u krivotvorenje još nekih potpisa.

Na potezu je nadležni tužilac  koji treba   da   donese odluku da li postoji pravni osnov  za naredbu za provođenje istrage po ovoj prijavi. Isto tako, tužilac, ukoliko  ne donese naredbu za istragu, mora obrazložiti  razloge za to.

Seferović- Bio spreman da se žrtvuje  i vodi vanrednu sjednicu

 

Mensur Seferović  je vijećnik ali nije poznato čiji, mada se  on deklarira  kao društvo jednog  lica ili nezavisni vijećnik.  Dostavio  je  akt u  kome  je iznio da je napustio SDA, ali to ne mora ništa da znači suštinski. Zanimljivo je da  je  u aktima koji su dostavljeni za pomenutu vanrednu sjednicu OV  bilo predviđeno da ukoliko predsjedavajuća OV odbije da sazove sjednicu da rukovođenje vanrednom sjednicom preuzme Mensur Seferović. No osmišjeni koncept i štimung kome se očito nadao i bio spreman  “rezervni   predsjedavajući” obesmišljen je   činjenicom da je predsjedavajuća OV  dr. Sanda Čekić odmah zakazala sjednicu.