ŠTA ĆE REĆI VSTV Krajiški tužilac Tulić svjesno gazi ivicom morala i bridom zakona

 

Prije tri godine, tačnije 11.februara 2021.godine, novoizabrani predsjednik Visokog sudilačkog i tužilačkog vijeća Halil Lagumdžija je izjavio:

“Moj glavni cilj bit će preduzimanje svih potrebnih koraka kako bismo ponovo uspostavili povjerenje građana u nezavisno i nepristrasno pravosuđe.”

U trogodišnjem mandatu Halil Lagumudžija i svi članovi VSTV-a, bezbeli su “vratili” povjerenje građana Unsko-sanskog kantona u “nezavisno” i “nepristrano” pravosuđe, naročito u Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. Ako imate određeni politički utjecaj, ne dira vas se bar do trenutka dok taj politički utjecaj ne izgubite. Ako ste obični građanin ili vlasnik nezavisnog elektronskom medija, onda ste prepušteni sreći i slučaju da naiđete na nekog dobrog, poštenog i pametnog tužioca, a takvih je sve manje Krajiškom tužilaštvu.

Sigurno je da zamjenik glavne kantonalne tužiteljice Unsko-sanskog kantona Adnan Tulić ne pripada skupinu dobrih, poštenih i pametnih tužioca, a u prilog ovoj tezi ide i činjenica vezana za slučaj od 12. septembra 2022.godine.

Naime o čemu se radi. Dana 12.09.2022.godine oko 21:50 sati u službene prostorije policijske stanice obratili su se Mešanović Haris (op. bisce.ba suprug tužiteljice Merime Mešanović) i Adnan Tulić (op bisce.ba tužioc u kantonalnom tužilaštvu USK) sa kojima je obavljen razgovor na okolnosti prijave tada bivšeg vlasnika i urednika nezavisnog elektronskom medija bisce.ba Vahidina Durića. U razgovoru sa dežurnim policijske stanice Bihać, isti je izjavio da se zajedno sa Adnanom Tulićem nalazio na ljetnoj bašti ugostiteljskog objekta “VUK”, kada im se Vahidin Durić obratio drskim riječima, nakon čega je ustao od stola i istom rekao da nastavi svoje kretanje. Ove navode izjave Mešanović Harisa potvrdio je i svjedok događaja Adnan Tulić.

Narednog dana, 13.09.2022.godine od strane komandira policijske stanice Bihać u službenim prostorijama obavljen je razgovor sa Vahidinom Durićem koji se žalio na neprofesionalan rad policijskih službenika koji su postupali po napred opisanom događaju iz razloga što nisu dokumentavali fizički napad i nisu uzeli nikakvu izjavu od Vahidina Durića, već su ga dva policajca odvela u jednu mračnu prostoriju i rekli mu da tu sačeka. Nakon određenog vremena policijski službenik se vratio i kazao Vahidinu Duriću da su obavili razgovor sa Adnanom Tulićem i Mešanović Harisom. Na upit Vahidina Durića da li će se od njega uzeti izjava, policijski službenik je kazao da nije potrebno, da sam ja sam a njih dvojica i da su moje šanse na sudu nikakve jer nemam svjedoke koji mogu potvrditi moju prijavu.

Daljim radom policijskih službenika policijske stanice Bihać, dana 13.9.2022.godine obavili su razgovor sa svjedocima K.B., Č.V., H.B. i D.E. (imena svjedoka poznata redakciji bisce.ba portala i policijskoj stanici Bihać). Vlasnik ugostiteljskog objekta “VUK” dobrovoljno je ustupio video zapis od video nadzora, a si ciljem dokumentavanja I utvrđivanja stvarnog činenjičnog stanja.

Nakon izvršenog uvida u video zapis utvrđeno je da se vidi mjesto na kojem Mešanović Haris i Adnan Tulić sjede za jednim od stolova u ljetnoj bašti ugostiteljskog objekta “VUK”, gdje u jednom trenutku pored njihovog stola (op. bisce.ba bez ikakvog zadržavanja) prolaze Vahidin Durić i Hadžić Bahrudin, nakon čega od stola ustaje Mešanović Haris, a potom i Adnan Tulić koji su izašli iz vidnog polja nadzorne kamere, te se vratili za svoj stol nakon 45 sekundi.

Dana 20.10.2022.godine Vahidin Durić uputio je pritužbu Uredu disciplinskog tužioca VSTV na ponašanje zamjenika glavne tužiteljice USK Adnan Tulića, te 25.10.2022.godine obaviješten da je pritužba zaprimljena. Vlasnik i urednik bisce.ba Vahidin Durić nekoliko puta je slao upit Uredu disciplnskog tužioca o statusu predmeta UDT DI 012455 22, te je dana 16.02.2023.godine putem elektronske pošte obavješten da je predmet u radu i da Odluka još nije donesena, te da će podnosilac prijave biti blagovremeno obavješten. U istom dopisu putem emaila traže od Vahidina Durića da u ukoliko eventualno ima dodatnih navoda i dokaza, da iste može dostaviti Uredu disciplinskog tužioca. Policijska stanica Bihać obavještava Vahidina Durića da se Ured disciplinskog tužioca VSTV nije obraćao PS Bihać vezano za napred opisani događaj.

Dana 19.12.2022.godine Vahidin Durić obratio se Federalnom tužiteljstvu F BiH, a koje je dopisom broj T11 0 KTA 0007298 22 od 23.12.2022.godine obavijestilo imenovanog da su razmatrali njegov podnesak i da je isti dostavljen na ruke Glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva USK Fadile Amidžić. Od imenovane je Federalni tužitelj zatražio informaciju da li je okončana istraga povodom događaja od 12.09.2022.godine. Vlasnik i urednik bisce.ba portala nekoliko puta se obraćao Kantonalnom tužilaštvu USK povodom akta Federalnog tužitelja i istom je uskraćena bilo kakva informacija. Također je Vahidin Durić obaviješten od strane policijske stanice da se ured Glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva USK nije obraćao PS Bihać vezano za napred opisani događaj.

 

bisce.ba