KRAH TUŽIOCA TULIĆA U “spektakularnom” krivičnom predmetu ” Komrad” svi oslobođeni, tužilac Tulić “zaboravio” doći na objavu presude

 

Krivično vijeće Kantonalnog suda u Bihaću na čelu sa sudijom  Fikretom  Hodžićem danas  je objavilo prvostepenu presudu  u krivičnom predmetu „Komrad“ . Svi optuženi proglašeni su nevinim. 

Krivično vijeće oslobodilo je optužbi nekadašnjeg direktora Javnog komunalnog preduzeća “Komrad  Hadisa Jusića, sudskog vještaka Amira Delića,  nekadašnju načelnicu Službe za prostorno uređenje, imovinskopravne i geodetske poslove Općine  BIhać Jadranku Redžić, te bivšu šeficu Odsjeka urbanizma i građenja tadašnje Općine Bihać Jasminu Ibrahimpašić. U ovoj optužnici kao prvoooptuženi bio je i rahmetli Emdžad Galijašević bivši bihaćki gradonačelnik koji je umro prije dvije godine ne dočekavši oslobađajuću presudu,a bio bi sigurno oslobođen.

Galijašević: Da je dočekao ovaj dan bio bi proglašen nevinim

 

Optužnici koja je podignuta u decembru 2018. a potvrđena u januaru  2019.godine prethodila  je dvogodišnja istraga, a pomenuta  četvorka optužena je za udruživanje radi činjenja više krivičnih djela. Tužilac u ovom  predmetu Adnan Tulić optuženima je na teret stavio  “svašta nešto”, odnosno  udruživanje radi činjenja krivičnih djela “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“, “Zloupotreba procjene“, “Sklapanje štetnog ugovora“ i “Primanje dara ili drugih oblika koristi“. Ništa od  navedenog nije dokazao.

 

   

Jusić i Redžić: Nakon četiri godine oslobođeni optužnice za “udruženi krivični poduhvat”

 

Tužilaštvo USK  je teretilo rahmetli  gradonačelnika i njegove  nekadašnje suradnike da su suprotno interesima JKP “Komrad“ Bihać i Općine Bihać pribavili korist investitoru Agraminvest d.d. u iznosu od 555.500 KM.

Tulić: Napravio lošu optužnicu, svi  oslobođeni, nije se pojavio na čitanju presude

No, na sudskom procesu sve optužbe su pale jer su nedostajali argumenti sa tužiteljske strane. Tako se “spektakularna Facebook  afera” pred  profesionalnim sudijama vjerovatno  zbog lošeg deterdženta koji je koristio tužilac  istopila kao mjehur od sapunice.

Koliko je optužnica bila loša, govori i to da se na objavi presude nije pojavio ni nadležni tužilac Adnan Tulić, niti bilo ko iz Tužilaštva  USK, što se može okarakterizirati i kao nepoštovanje suda.

Svi troškovi idu na teret  budžeta USK , a ne nadležnog tužioca a oni, nezvanično , iznose  više od 200.000 KM.