SUDSKA NAGODBA Objava teksta u građanskoj parnici broj 22 0 P 048548 20 P na Općinskom sudu  u Sanskom Mostu

Sudskom nagodbom u parničnom predmetu broj: 22 0 P 048548 20 P na Općinskom sudu  u Sanskom Mostu  od 12.04.2023. godine ( tužitelj Kamber Asim, tuženi Dedić Midhat ) ustanovljena je obaveza objave slijedećeg teksta koji će  se na portalu normala.ba  zadržati  15 dana od dana objave.

Tekst slijedi.

 

” Na portalu www.normala.ba 09.01.2022.godine sam objavio tekst pod naslovom : BOJOVNIKOV PARADOKS, Kukavica nikad ne odlazi,  bježi.

S obzirom da je u tekstu navedeno da je riječ o fizičkom napuštanju Sanskog Mosta od strane g. Asima Kambera  i njegove supruge na ovaj način želim ispraviti ovaj navod i kazati sa to jednostavno nije istina.

Isto tako želim podsjetiti da je u istom tekstu objavljen i podatak da je g. Kamber  u katastru grada Sarajeva predavao papire za uknjižbu  nove nekretnine. Ni ova činjenica nije istinita, a izvor moga navoda je bio prijatelj iz Sarajeva koji mi je očito javio ovaj  neprovjereni podatak. Ovaj osvrt i ispravku neistinitih navoda objavljujem na osnovu rješenja Općinskog suda u  Sanskom Mostu sa ciljem mirnog zaključenja spora sa g. Kamberom.”