DOSJE Kako je provođen mučki plan pokušaja uništavanja farmaceutske kompanije ” B Pharm”

Nema šanse da saznamo, iako sve znamo, gdje, kako, ko  sa kim  i  na koji način je osmišljena  istraga protiv kompanije “B Pharm”  kako bi se u konačnici  u isfabriciranom tužilačkom postupku “zaveo” eventualno i sud.

Neko je negdje donio odluku da “B Pharm” smeta, a  da je za njegovu egzekuciju neophodno uključiti “državu”. “Državu”  u ovakvim šugavim i jezovitim planovima predstavlja neki njen Moćni Pojedinac.

Država   kao  sistem političko-pravne  vladavine  o tome “nema pojma””, jer se njen Moćni Pojedinac suptilno infiltriran u  Njenu organizaciju ,osjeća snažno i potentno da “preko Nje” odradi  suspektne  stvari  subjektivne i lične naravi , što bi Ona da  zna vjerovatno osudila i tražila sankcije. Kako ne zna , a u stvari sve se  zna , ali se o tome javno šuti , Država  je ta koja će u ime Moćnog Pojedinca  provesti njegov plan .

Bazični  cilj  je bio  zauvijek ” istjerati”  PZU “B Pharm” iz  apoteke u Domu zdravlja  Bihać.

Kroz višegodišnju  predistragu i istragu kod aktera je stvarana atmosfera i psihoza kako  “B Pharm” nezakonito  koristi  prostore Doma zdravlja.

Kako se i pored silnog upinjanja tužioca ,  nisu mogli naći argumenti za to, išlo se “okolo-kole” i  ”  na mala vrata”  tražilo ” bilo šta”.

Jedan interni akt “B Pharma” učinio se tužiocu kao “Bingo”. 

Pomislio je kako će vlasnika “B Pharma” vrlo lako optužiti za krivotvorenje isprave  a navodna krivotvorina je, po mišljenju tužioca,  poslužila  za formiranje Ogranka 1 apoteke “B Pharma” u  bihaćkom Domu zdravlja.

Iskonstruirana je priča kako je neistinita adresa na tom internom aktu ( radilo se o Odluci o formiranju Ogranka 1 apoteke) bila preuranjeno navedena u tom aktu,   jer je tek dva mjeseca kasnije “B Pharm” zaključio Ugovor o zakupu sa Domom zdravlja, pa  je tužilac zaključio kako se radi o krivotvorenoj ispravi. 

Problematičnu logiku tužioca  u vezi  ovog akta sa  krunskim zadatkom da pošto-poto “protjera”   Šabulića  iz Doma  zdravlja i još ga  optuži za svaštanešto , ostavićemo  po strani. Vratimo se suštini.

Tužiocu  je bilo jasno da je , sve i da je riječ o krivotvorenoj ispravi ( a nije, jer je  to bio interni akt koji je potreban  tek kada dodje do registracije Ogranka  u registracionom sudu i taj interni akt ne vrijedi  ništa bez rješenja Ministarstva zdravstva  USK  koje  nije u tom trenutku ni bilo donijelo  svoje rješenje za rad Ogranka 1) na svoju i žalost Velikog  Mentora, zakasnio.

Naime, i brucošu Pravnog fakulteta u  Foči i bilo bi jasno da  ako  pomenuta Odluka nosi datum 12.februar 2012. a Tužilaštvo USK ovu Odluku dobija tek poslije 22.04. 2022.godine, dakle nakon 10 godina,  dva mjeseca i 10 dana, da je  došlo  do zakonske zastare tim  prije, što Tužilaštvo USK, odnosno nadležni tužilac ( a to je utvrđeno i potvrđeno Rješenjem sudije za prethodno saslušanje broj 17 0 K 1207 19 23 Kps  Općinskog suda u Bihaću od 10.aprila 2023. godine) nije u tom periodu proveo niti jednu procesnu radnju kojom bi prekinuo zakonski rok zastare od 10 godina.

Naglašavamo, Ustavni sud BiH  je ZASTARJELOST  definirao i kao zakonsko pravo  počinitelja  kažnjivog djela da ne bude gonjen i kažnjen nakon proteka  određenog vremena.  Zastara kaznenog progona vodi gašenju kažnjvosti djela, isključuje mogućnost gonjenja za kažnjivu radnju,a to znači  PRESTANAK OVLASTI NADLEŽNIH TIJELA na kazneni progon  počinitelja kaznenog djela  nakon proteka u  Zakonu određenog djela.

U konkretnom slučaju  relativna zastara nastupila  je 12. februara 2022. godine ( član  15,stav 1, tačka d) KZ FBiH) , a tužilac je iako svjestan toga ,  dva mjeseca kasnije kada je dobio pomenuti akt nastavio obmanjivati sud predlaganjem zabrane rada Ogranka 1 apoetke  i kršeći zakon pripremanjem optužnice  na osnovu akta koji je već bio u zakonskoj zastari!!?

 

Ostaje pitanje bez odgovora zašto je to tužilac  promišljeno radio, a znao da,  osim snažne i mračne   lične želje , nema zakonsko uporište? Molimo  vas da zamislite  takav modus operandi jednog bh tužioca-  vodi krivični postupak za KD za koje je nastupila zastara krivičnog gonjenja, ali to krije od  suda kome predlaže optužnicu, ali i  od javnosti koja ionako “nema pojma”?!

Kako  je, osim toga, opreza radi i  uopće tužilac mogao optužiti Šabulića   za krivotvorenje pomenute  isprave  kada na njoj uopće i nema Šabulićevog potpisa!? A nema!

Kako  je sudijama moglo promaći da nisu ostvareni bitni elementi KD krivotvorenja  službene isprave?

Kako su previdjeli  da  zastara predstavlja smetnju  za krivično gonjenje?

Kako  su mogli  pri zdravoj pameti  prihvatiti  tumačenje tužioca  o zabrani rada Ogranka 1  zbog navodnog KD  koje je tek trebalo  dokazati  pravosnažnom presudom? Kako?

Kako je  uopće moglo  promaći sudu  da  tužilac,  u stvari,   prodaje  zamrzivač Eskimu ili  žigice Indijancima!?

 

Znao  je to vrlo  dobro tužilac kada je prvo  taj internu  akt  ” podmetnuo”   u optužnici kao prvoj tački optužnice protvi Dženisa Šabulića  10.marta 2023.  godine, kao što je vrlo dobro znao   da je u  istim aktom navodne krivotovorine  doveo u  zabludu Općinski sud koji je  dana 29.07.2022.godine donio mjeru zabrane rada  Ogranka 1 “B Pharma” Rješenjem broj 17 0 K 1207 19 Kpp 22.

 

 

Istina je, ipak, barem djelimično isplivala na kada su branitelji Dženisa Šabulića vrlo jasnim prigovorima  sudiju za prethodno saslušanje  uvjerili da je tužilac pokušao sudu  “prodati muda pod bubrege”  pa je prije početka suđenja  već odbio dio optužnice kojom su  Šabulić  i  “B Pharm”  bili optužen   za krivotvorenje isprave,  a zbog kojeg akta je ” B Pharmu” zabranjen rad.

U stvari ,  manipuliranje  istragom,  spektakluci sa  naredbama policiji da vrše  kojekakve pretrese, privođenje ministra zdravstva, suptilne prijetnje nekim  (poznatim) akterima da ga ne  pominju u svojim izjavama  u  stvari su bile inscenacije da se tokom krivičnog postupka i suđenja  održi  živom barem privremena mjera zabrane rada Ogranka 1 ” B Pharmove” apoteke u Domu zdravlja Bihać.

Pogotovo   je nejasno kako pravnoj  tako i  laičkoj logici kako  bi uopće rad  Ogranka 1 apoteke “B Pharma u Domu zdravlja  koja prodaje lijekove  mogao  uticati da činjenje krivičnog djela  pravnog lica ” B Pharm”   ?

Ili obrnuto –  kako zabrana rada  podružnice apoteke  sprečava  činjenje KD krivotvorenje isprave?

Neubjedljivo i prenaivno čak i za francuske sobarice, ali očigledno je da je tada  sud  bio ležeran i nije suštinski ispitao  opravdanost i nužnost mjera zabrane rada Ogranka .

I gdje smo sada

Tužilac je u snažnom nokdaunu (literarno, baulja po Korzu) koji su mu sudovi priredili prvo “rezanjem”  optužnice ,a onda i  pravosnažnim ukidanjem  zabrane rada  “B Pharmovom ”    Ogranku 1 u  Domu zdravlja Bihać .

Koliko je high  kick sudije za prethodno saslušanje bio ubojit govori i činjenica da je tužilac zaboravio na vrijeme poslati žalbu na rješenje suda čime je  ono postalo pravosnažno, mada  ima mišljenja da je tužilac svjestan unaprijed izgubljene bitke, inscenirao kašnjenje sa žalbom kako mu žalbu ne  bi na drugostepenom nivou sudijsko vijeće  opet čerečilo.

 

..

Domu zdravlja Bihać predstoje teški dani i zasigurno  teška tužba zbog koje   če uprava  ove zdravstvene ustanove  proklinjati dan kada su upoznali tužioca i bili mu na “dispoziciji”- od provale brave Ogranka 1 apoteke, posljedičnog uništavanja ogromne količine lijekova, nanošenja materijalne štete u izgubljenoj dobiti i  uništavanja poslovne reputacije   kompanije “B Pharm”.

Kad se bolje razmisli, ostaje im osim što će  morati namiriti veliku finansijuku  štetu “B Pharmu” jedino da upute krivičnu prijavu protiv tužioca koji je zloupotrebom ovlasti  ovoj zdravstvenoj ustanovi nanio enormnu  materijalnu štetu.  Npr. slušajući tužioca za 10  mjeseci zabrane rada Ogranka1  samo na ime kirije  od ” B Pharma” ostali su “kratki”  za  70.000 KM.