PRAVOSUDNI SLUČAJ “DR.SELIM TOROMANOVIĆ” Nakon dvije decenije od optuženja i maratonskog procesa Tužilaštvo USK odustalo, Kantonalni sud Bihać dužan da nevinom doktoru plati ogromnu sumu za njegove i troškove advokata

 

 

 

Na konferenciji o stanju u bh pravosuđu u Bihaću 18.jula u hotelu „Swiss“  novinari su kod glavne tužiteljice Tužilaštva USK Fadile Amidžić insistirali na  odgovorima ,prije svega, o nestanku više desetina hiljada  KM iz krivičnih predmeta ovog Tužilaštva, ali i 20 godina dugom krivičnom predmetu protiv bivšeg direktora Doma zdravlja Cazin dr. Selima Toromanovića, koji je završen „iznenadnim“  odustajanjem Tužilaštva.

Amidžić: Nije se mogla sjetiti  detalja 

Glavna tužiteljica  je neuspješno pokušala eskivirati odgovore na pitanja „đe  su pare“, konstatacijom kako to nije tema konferencije ( tema je bila „Korupcija u obrazovanju-trgovina diplomama“), jer su prisutni novinari željeli  čuti  više  o  njenom nesavjesnom radu, a  na pitanje o slučaju „ Selim Tormanović“ nije znala šta da kaže, osim da nije detaljno upoznata sa ovim predmetom.

 

Tulić: Vodio je i ovaj krivični predmet

A predmet je vodio, ko bi drugi, zamjenik glavne tužiteljice tužilac Adnan Tulić koga je, zanimljivo, na ročištu kada je Tužilaštvo USK odustalo od dvodecenijskog predmeta zamjenjivala kantonalna tužiteljica Asima Huskić- Kurjaković!? Ostala  je neprovjerena kuloarska priča  da je tužilac Tulić morao  na put, ko će ga znati, službeni ili privatni, a da tužiteljica Huskić-Kurjaković  nije htjela ići na ročište bez službene zabilješke kolege i šefa koji je do tada vodio ovaj predmet. No, istina je da je tužiteljica na pretresu kada je kazala da Tužilaštvo odustaje od krivičnog gonjenja optuženog Toromanovića navela u zapisnik suda da je to stav kolegija Tužilaštva USK.

Prema dostupnim informacijama  iz spisa, Tulić je vodio ovaj predmet na glavnim pretresima tokom 2018. godine jednom, 2019.godine čak 10 puta, te po jednom 2020., 2021. i 2022.godine. Na posljednja tri pretresa, računajući i „istorijski“ od 15.marta optužnicu je zastupala tužiteljica  Asima Huskić-Kurjaković.

 

Huskić-Kurjaković: Zadužena  da okonča slučaj ” Toromanović”

Tužiteljica Huskić-Kurjaković, iako mlada, radi odličan posao na složenim predmetima u Odsjeku  za korupciju, a 2021.godine je od strane  glavne tužiteljice dobila najvišu ocjenu za postignute rezultate. No, na ovom „istorijskom“ ročištu je  naprosto odustala od gonjenja optuženog i nakon više od dvije decenije, zatvoren je ovaj slučaj.

Stiče se dojam da je, nimalo slučajno, ona  trebala  da bude „žrtveno janje“ i da svojim prisustvom na ključnom ročištu zamaskira  i zakamuflira općepoznatu činjenicu ko je , u stvari, vodio ovaj predmet do njegovog nesretnog kraja. Činjenica da je na posljednja tri ročišta išla uvijek tužiteljica Huskić-Kurjaković mogla  bi podržavati gornju tezu. Može se pretpostaviti  da  tužiocu Tuliću ne  bi išlo u prilog da lično  izgovori  ključnu rečenicu da Tužilaštvo USK  odustaje od krivičnog postupka protiv dr. Selima Toromanovića, obzirom da je prošle i ove godine u određenom broju „spektakularnih“  predmeta, prvostepenih i drugostepenih i optužnica doživio fijasko.

A za šta se teretio dr. Selim Toromanović?

 

Toromanović: Trećinu života bio optužen

Za pribavljanje protivpravne imovinske koristi MB „Lipovača“ Bihać  1998. godine u iznosu od 19.428 KM ( umjesto instaliranja elektro-agregata „Mareli“ od 75.000 KM  u Dom zdravlja Cazin, instaliran elektroagregat „Stanford“  vrijedan 55.571 KM); za pribavljanje protivpravne imovinske koristi članovima Upravnog odbora Doma zdravlja Cazin  1999.godine Ibri Hadžisadikoviću, Bekiri Misaljević  i Rasimu Pandžiću u iznosu  od 19.286 KM ( bez dokaza o održanim sjednicama UO); za protivpravno pribavljanje imovinske koristi sportskoj organizaciji Doma zdravlja Cazin i FK „Krajina“ Cazin u vremenu 1998-2000. u ukupnom iznosu od 92.615 KM. Dr. Toromanović je tokom istrage ležao i u  pritvoru od 18.oktobra  do 3.decembra 2001.godine,a optužen je 25.oktobra 2002.godine.

No, na glavnom i javnom pretresu  kantonalna tužiteljica Asima Huskić-Kurjaković je izjavila da odustaje od daljnjeg krivičnog gonjenja  po optužbi Kantonalnog tužilaštva protiv optuženog Toromanović Selima i to: po tačkama 1. i 2. optužnice  krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl. 383. st.2. KZ FBiH a  u tačci 3.  krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja  iz člana 383. stav 3. KZ FBiH. pa je sud na osnovu člana 344. tačka 3. ZKP FBiH odlučio da je ovaj slučaj okončan, odnosno da je optužba odbijena. Ova presuda broj 01 0 K 000134 19 K 2 od 15.03.2022. godine  postala pravosnažna 31.03.2022. godine. Sud je oštećeni Dom zdravlja Cazin uputio na parnicu, dok su troškovi krivičnog postupka koji je trajao  dvije decenije pali na teret Kantonalnog suda Bihać.

 

Nadarević: Troškovi procesa na račun Suda

Bilo  bi zanimljivo, možda  potrebno i smisleno, pitati predsjednicu Kantonalnog suda  kako je doživjela epilog odustajanja od optužnice, s obzirom da će  iz kase Suda kome je na čelu  biti obeštećen  nevini dr. Selim Toromanović koji je, izračunali smo, trećinu života bio optužen, da bi se Tužilaštvo USK, na kraju tužne balade povuklo i konstatiralo da nemaju dokaza protiv  ovog čovjeka.

Nakon što je oslobođen u maratonskom sudskom procesu predajom Tužilaštva USK Selim Toromanović je  15.juna 2022. godine podnio zahtjev da mu se nadoknade troškovi  krivičnog postupka, a oni su se sastojali od njegovih i troškova i nagrade braniteljima u ukupnom iznosu od 121.182 KM. Toromanović je  pritom priložio popis svih preduzetih radnji u krivičnom postupku koji je vođen protiv njega i specifikaciju troškova. Kantonalni sud u Bihaću je 4.januara 2023. godine odobrio Toromanoviću isplatu iznosa od 54.307 KM, ali ga je odbio za troškove naknade branitelljima na ime odsustva uz kancelarije, dnevnica, troškova hotelskog smještaja, troškova  za pristup na glavne pretrese tokom 2004. i 2015. godine te povišenje tarifnih stavki za 100 posto za odbranu  u periodu od 2001-2004.godine. Toromanović je sudskim rješenjem upućen na parnicu kako bi namirio troškove odsustva sa radnog mjesta i troškova u  krivičnom postupku radi dolazaka na glavne pretrese, jer  ti troškovi nisu bili specificirani.

Vrhovni sud FBiH djelimično je usvojio žalbu Selima Toromanovića, ukinuo prvostepeno rješenje Kantonalnog suda u  dijelu kojim je odbijen višak Toromanovićevih zahtjeva za naknadu troškova krivičnog postupka na ime odsutnosti branitelja iz kancelarije, naknadu branitelju za upotrebu vlastitog vozila za dolazak iz Sarajeva u Kantonalni sud u Bihać, naknadu dnevnica i troškova za hotelski smještaj, te naknadu izgubljene zarade Selima Toromanovića zbog odsustva sa radnog mjesta i troškova koji su nastali u krivičnom postupku i drugih potraživanja radi dolaska na glavni pretres, pa je u tom dijelu predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Praktično, Vrhovni sud FBiH od Kantonalnog suda u Bihaću  traži da se Toromanoviću dosudi iznos koji je tražio u  prvostepenom postupku. Kantonalni sud još uvijek nije donio novo rješenje. Nakon 20-godišnjeg sudskog  procesa i ogromnih troškova koje je pretrpila država, da bi se odustajanjem Tužilaštva USK  „dokazalo“ kako je Toromanović nevin, Selimu  Toromanoviću ostaje tužba za narušeni ugled, povredu časti i diskreditaciju koja je potrajala trećinu njegovog života. Zašto  je Tužilaštvo USK u  konačnici odustalo od   krivičnog gonjenja, hoćemo  li ikada saznati? Da li je u pitanju neznanje, nesnalaženje, neiskustvo, loše pripremljena optužnica koja je navodno opet loše  uređivana nakon intervencija viših pravosudnih instanci, ili, možda, nešto  drugo?? Ali, šta? Kako je moguće da predmet izgubi, odnosno preda bez borbe, „opjevani“  tužilac koji je predmet dužio godinama?

Tužioci, po zakonu,  ne mogu odgovarati za  greške u pravosudnim procesima, pa ni onda kada upropaste predmete. A ovdje je to, izgleda, slučaj. Pravosudni egzemplari poput  krivičnog  predmeta „Selim Toromanović“ , sve češći na  prostoru kojim „gospodari“ Tužilaštvo USK otkrivaju provaliju uzaludnog sudovanja bez efekta, povlačenja po ročištima godinama, ogromnih  budžetskih para koje su bacaju za  sumnjive proces, da bi na kraju u finansijskom smislu, kada je riječ o konkretnom predmetu, ispaštao Kantonalni sud u Bihaću, odnosno budžetska sredstva Unsko-sanskog  kantona.

Treba biti  objektivan i podsjetiti da je 2019.godine prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Bihaću Selim Toromanović  osuđen je na 5 mjeseci zatvora  zbog zloupotrebe položaja uz obavezu da Domu zdravlja Cazin vrati 19.428 KM. Radilo se o ponovljenom suđenju,   a prije toga  ga je 3.juna 2005. godine  Kantonalni sud oslobodio (  sudija Edina Arnautović) optužnica je imala 14 tačaka, da bi Vrhovni sud FBiH ukinuo ovu presudu  i vratio predmet na ponovni postupak. U međuvremenu sutkinja Arnautović postaje predsjednica Kantonalnog suda  i u njenom mandatu duže od šest godina ovaj predmet miruje. Tužilac Adnan Tulić ovaj predmet preuzima ( dodjeljen mu je) 2018.godine i vodi gado kraja.