UPUĆENE PRIJAVE Šokantan slučaj u Krajini: Zapaljena milione vrijedna mašina kompanije Lager i na njoj ostavljena dva metka. Nadležni šute

U rudniku uglja u Sanskom Mostu posljednjih mjeseci događaju se čudne stvari, a s ozbirom na najnovija dešavanja pojavio se strah da bi sve moglo kulminirati i tragedijom.

Naime, posuška kompanija Lager, koja je jedna od najuspješnijih u BiH i regiji, upravlja – uz urednu koncesiju i odluku općinskih vlasti u Sankom Mostu o javnom interesu – rudnikom uglja u kojem je zaposleno oko 200 osoba.

To što ova kompanija zapošljava ‘pola Sanskog Mosta’ koji bilježi možda i najveći postotak odlaska ljudi te svojim poslom puni i budžet Općine, ali i Kantona – očito nekima ne odgovara. Pored brojnih pokušaja opstrukcija, sad se desio šokantan slučaj na koji su nadležni u kantonu ostali nijemi, pa je prijava otišla svim ostalim policijskim agencijama (FUP, SIPA, OSA).

Raport je u posjedu prijava koje je kompanija Lager uputila policijskim agencijama, ali i nalaza vještaka koji dokazuje da se u cijeloj priči dešava nešto čudno  o opasno.

Krenimo redom.

Kompanija Lager, kako smo već naveli, susreće se s nizom opstrukcija u radu u Sanskom Mostu te sa optužbama da uništava ekosistem, iako je Općina Sanski Most donijela odluku o javnom interesu kojoj je prethodila čak i peticija među građanima.

No, sredinom prošlog mjeseca, tokom noći, pod sumnjivim okolnostima planula je jedna od skupocjenih mašina u rudniku. Ovaj slučaj kompanija Lager prijavljuje nadležnim u USK. No, oni u kratkom roku završavaju posao – i proglase samozapaljenje mašine. To što su na zapaljenoj mašini pronađena dva metka – što je također prijavljeno – nije ništa značilo za nadležno Tužilaštvo USK i MUP USK.

Zapaljena mašina: Otvorena vrata od motara i šipka s kojom je zapaljena

Zbog toga , iz ove firme odlučili su se cijeli slučaj prijaviti drugim policijskim agencijama, pa su svi detalji proslijeđeni FUP-u, SIPA-i i OSA-i. Prijava Lagera je podnesena protiv NN osoba.

“Dana 09. 11. 2023. godine NN lica zapalila su radni stroj – bušilicu koja je u vlasništvu podnositelja kaznene prijave odnosno oštećenog, te je  počinjenje kaznenog djela bilo u kasnim popodnevnim satima 09.11.2023. godine, a oštećeni je odmah po saznanju za počinjenje kaznenog djela prijavio isto nadležnom MUP-u Unsko-sanskog Kantona Policijskoj stanici Sanski Most nakon čega je na lice mjesta izašla policija kao i Tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona – Područno Tužiteljstvo Sanski Most, zajedno s vještacima”, navodi se u prijavi.

Šokantno je, međutim, da se u prijavi navodi da su radnici Lagera na zapaljenoj mašini pronašli dva metka.

“Dana 13. 11. 2023. godine na radnom stroju-bušilici koja je kao što je rečeno zapaljena,  nađena su dva metka (ubojito sredstvo vatrenog oružja), nakon čega je oštećeni isto prijavio također Policijskoj stanici Sanski Most tražeći da poduzmu sve mjere u cilju pronalaska počinitelja, kao i zakonitog načina prikupljanja dokaza i poduzimanja svih zakonskih radnji, jer su u pitanju ozbiljne prijetnje”, ističe se.

No, ono skandalozno tek dolazi. Tužilaštvo USK, odnosno njihov vještak, procjenjuje da se mašina vrijedna milion KM sama zapalila.

“Kriminalisti, a zatim i županijski vatrogasni inspektor odradili su svoj dio posla, ali kako se nije moglo zaključiti što je uzrokovalo nesreću na stroju, nadležni tužitelj pozvao je sudskog vještaka elektrotehnike. Na temelju očevida i detaljnog pregleda kablova na istražnoj bušilici zaključio je da je došlo do samozapaljenja”, navodi se u prijavi.

Uzalud su bila upozorenja iz kompanije Lager da se mašina nije mogla sama zapaliti i da pronađena dva metka ustvari govore o poruci koju neko svjesno tu ostavlja.

Nakon nalaza nadležnih u USK, Lager angažira jednog od najboljih vještaka za požare – Ibraka Fehreta iz Sarajeva koji je nedavno vještačio i požar na pijaci na Otoci.

U svom iscrpnom izvještaju, koji je također u posjedu Raporta, Fehret ističe niz tragova koji ukazuju na to da je mašina namjerno zapaljena. Možda i najeklatantniji primjer jeste da mašina koristi dizel gorivo, dok su na njoj pronađeni tragovi benzina. Pored toga – pronađena je šipka koja je na vrhu imala zamotanu tkaninu koja je očito bila natopljena benzinom i koja je korištena za paljenje vatre.

Vještak je također naveo da je od posljednjeg korištenja mašine do paljenja prošlo skoro dva sata, što znači da do samozapaljenja nije ni moglo doći.

Na kraju – on jednostavno sumira:

Mišljenja vještaka

“Do požara, dana 09.11.2023. godine na radnoj mašini-istraživačka mašina za bušenje koja je locirana na livadi na udaljenosti oko 50 metara od glavne saobraćajnice u naselju Fajtova-Mudrašnica, opština Sanski Most, došlo je usljed namjernog paljenja otvorenim plamenom na posutu zapaljivu tečnost – benzin po motoru radne mašine u unutrašnjosti kućišta, od strane NN lica”.

U svojoj prijavi, vlasnik kompanije Lager Milenko Bašić navodi i neke sumnjive koincidencije.

“Dana 09.11.2023. godine (dan kad je počinjeno djelo i zapaljen radni stroj-bušilica)  u 13:07 sati gospodin Milenko Bašić je na svoj mobilni telefon dobio poziv od gospodina koji se predstavio kao vlasnik Hifa Petrola Hajro (Hajrudin Ahmetlić) koji se protivio iskopima koje radi društvo Lager d.o.o. Posušje na nekretnini označenoj kao k.č. 1123/1 k.o. Fajtovci, odnosno na mjestu gdje je pronađen zapaljen radni stroj-bušilica iako gospodin Milenko Bašić posjeduje ugovor o koncesiji. Za napomenuti je i činjenicu da je Hifa Petrol vodila sudski spor, i predmet spora je bila nekretnina na kojoj je sada pronađen zapaljen radni stroj-bušilica, i koji spor je pravomoćno okončan negativno za društvo Hifa Petrol”, navodi se u prijavi.

Pored toga, navodi se i ime jednog privrednika iz Sanskog Mosta.

“Također gospodarsko društvo Lager d.o.o. Posušje kao i gospodin Milenko Bašić su  prijavili počinjenje kaznenog djela počinjenog od strane Šefika Horozovića i to u svibnju 2023.godine jer je dana 28.05.2023. godine Šefik Horozović na benzinskoj pumpi CAT u Sanskom Mostu upozoravao oštećenog na način da on ima način kako rješava svoje probleme. Kao primjer rješavanja problema naveo je situaciju u kojoj je pucao iz vatrenog oružja u ugostiteljskom objektu kao i situaciju kada je svoje nezadovoljstvo ugovorom njegovoj pilani pod nazivom Horozović d.o.o. ponuđen od strane ŠPD Unsko-sanske šume riješio prijetnjama direktoru navedenog društva pri čemu je tada oštećenom dao na uvid fotografiju zahtjeva i pištolja sa mecima kako bi oštećeni njegove prijave ozbiljno shvatio”, navodi se u prijavi.

U cijeloj priči skandalozno je da niko reagira. Dok se Tužilaštvo i MUP USK faktički proglašavaju ‘nenadležnim’, vlasti koje su izdale potrebne dozvole za rad ovoj kompaniji ne čine ništa da osiguraju investitora koji zapošljava stotine radnika u ovom području. Ostaje sad da se vidi da li će druge policijske agencije, a slijedom nalaza vještaka, odraditi posao i pronaći počinioce – kako paljevine tako i odašiljača prijete poruke s dva metka.